Positiviteit over toekomst van Biosintrum

Oosterwolde – Het college mag van de gemeenteraad diverse scenario’s over de toekomst van het Biosintrum uitwerken. Er lijken nog drie scenario’s een kans te maken.

Het meest gewenst lijkt toch dat op een bepaald moment het pand toch aan de gebruiker, de stichting Biosintrum, wordt verkocht. De optie tot blijvende verhuur of huurkoop aan de stichting is evenwel ook in beeld.

Voor het kopen is bij de voorzitter Liesbeth Vos op dit moment weinig enthousiasme te bespeuren. De stichting Biosintrum heeft geen geld en wil het pand de eerste vijf jaar helemaal nog niet van de gemeente overnemen. Bij ‘verkoop’ aan de straatarme stichting zal de boekwaarde van het pand hoe dan ook verdampen. De bouw heeft 3,6 miljoen euro gekost.

Verkoop met verlaten van doelstellingen

Verkoop van het kenniscentrum biobased economy met het verlaten van de doelstellingen betekent dat alles voor niets is geweest en dat er ook dan vermoedelijk miljoenen euro’s zullen moeten worden afgeboekt. Die optie kan van de raad wel van tafel. Een scenario om het pand te verhuren aan derden met behoud van doelstellingen is niet in beeld. Voor de exploitatie door de gemeente met behoud van doelstellingen gaan de handen ook niet op elkaar gelet op de budgetoverschrijdingen tot dusver. De PvdA benadrukte dat de gemeente geen ondernemer is.

BREAMM

Veel fracties hadden na een bijeenkomst vorige week donderdag een positief gevoel, het gevoel dat het project alsnog een succes kan worden. Wethouder Fimke Hijlkema kon dinsdag bovendien melden dat eindelijk de BREAAM- Outstanding-certificering voor het pand binnen is, het hoogst haalbare keurmerk voor duurzaam bouwen. Dit is niet alleen een zeer goede impuls en waardering voor het Biosintrum, maar het heeft volgens de raad ook een grote uitstraling naar het Ecomunitypark. Van het Ecomunitypark mag volgens de raad dan ook een bijdrage worden verwacht in de exploitatie van het Biosintrum. Het college moet dat onderzoeken.

Bemoedigend

Ook het enthousiasme van het bestuur had blijkbaar aanstekelijk op de raadsleden gewerkt. Berend Leistra van de ChristenUnie: ‘We gaan er vanuit dat het goed komt.’ Ook de VVD vond de presentatie bemoedigend. Dat gold ook voor de afrekening over 2019. Het Biosintrum in Oosterwolde heeft het eerste boekjaar afgesloten met een bescheiden positief resultaat. Het CDA was positief verrast. Maar in de jaarcijfers over 2019 waren huurlasten en aflossing van een lening niet verwerkt. Die lasten vormen een blijvend probleem voor een organisatie die ook nog eens te maken heeft met de gevolgen van de coronacrisis. Toch hoopt het bestuur binnen twee jaar voor het eerst geleend geld terug te kunnen storten.

Formule 1-wagen

Alleen Ooststellingwerfs Belang had geen zin om op die uitwerking van alle scenario’s te wachten en wilde snelheid maken. ‘We hebben een Formule 1-wagen gebouwd, maar vergeten lucht in de banden te doen.’ De vergelijking van Jenne Hummel van Ooststellingwerfs Belang tussen de racesport en het Biosintrum was vanuit het oogpunt van duurzaamheid misschien niet helemaal gelukkig. Maar Hummel wilde er mee zeggen dat het Biosintrum meer tijd nodig heeft om op eigen benen te staan. Wat OB betreft kreeg het Biosintrum drie jaar lang een bedrag van 25.000 euro om te kunnen investeren, zonder dat in die periode huur of aflossing zou worden betaald. De VVD had geen idee waar die termijn en het bedrag op gebaseerd waren. D66: ‘Niet realistisch.’ OB kreeg slechts bijval van Wij Lokaal. Hummel trok toen met het gevoel onbegrepen te zijn het voorstel in.