‘Raad Oosterwolde moet Biosintrum onderzoeken’

Oosterwolde - Er moet een onderzoekscommissie worden ingesteld, die namens de gemeenteraad onderzoek doet naar de opzet en exploitatie van het Biosintrum in Oosterwolde.

De raadsfractie van Stellingwerf PLUS, met steun van het onafhankelijke raadslid Simon ter Heide, doet woensdagavond bij het hervatten van de raadsvergadering via een motie dat voorstel aan de gemeenteraad.

Het lukte dinsdagavond niet de hele agenda af te werken en dus wordt woensdag verder vergaderd. Volgens fractievoorzitter Marcel Mos van Stellingwerf PLUS is er behoefte aan meer duidelijkheid en openheid, ten behoeve van de voortgang van de besluitvorming over het Biosintrum. ‘Alleen dan kan de gemeenteraad zijn kader stellende en controlerende rol uitoefenen.’

Moes wil ook voorkomen dat de gemeenteraad besluiten neemt zonder kennis over mogelijk in het verleden gemaakte fouten en/of gebrek aan informatie. Een gemeenteraad kan op basis van artikel 155a van de Gemeentewet een onderzoekscommissie instellen. Uiterlijk in november zou de commissie aan het werk moeten gaan.

Lees ook | Biosintrum in Oosterwolde boekt bescheiden meevaller over 2019