Stap- en VVE gezinnen ontvangen diploma

Oosterwolde - Slingers en ballonnen, cadeautjes en lekkers en diploma’s. De medewerkers van de Stapprogramma’s en VVE Thuis zijn in deze periode altijd druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse diplomafeesten.

De coronacrisis gooide roet in het eten. Het was voor beide programma’s niet mogelijk een groot diplomafeest te organiseren. “Als de ouders en kinderen niet hier naartoe kunnen komen, dan gaan wij toch gewoon op diplomabezoek”, opperde Hermienna van der Bij, Stapmedewerker bij Scala Het Jonge Kind.

Stap diploma

Achttien kinderen en hun vader of moeder ontvingen het Stapdiploma. Met een versierd krukje onder de arm, het Stapdiploma en een cadeautje belde de Stapmedewerker aan bij het gezin dat zij de afgelopen twee jaren wekelijks hebben ondersteund bij het uitvoeren van de activiteiten van Instapje, Opstapje of Opstap.

Wethouder

Tot grote verrassing van de ouders werden zij via een vlog toegesproken door loco-burgemeester en wethouder Esther Verhagen. De wethouder sprak over de diverse aspecten in de opvoeding. ‘Het is belangrijk om grenzen te stellen, maar ook om kinderen de wereld om zich heen te laten ontdekken. Het Stapdiploma is een groot cadeau wat jij aan jouw kindje geeft, jij hebt geïnvesteerd in jezelf als ouder, hierdoor ben jij goed bezig om je kindje een stevige basis te geven voor de toekomst.’ Met deze woorden sprak Verhagen haar bewondering uit naar de ouders die deel hebben genomen aan een van de Stapprogramma’s.

Voor familie Youssef was het diplomabezoek extra bijzonder. Zij namen de afgelopen jaren met hun drie dochters deel aan de verschillende Stapprogramma’s. Hun jongste dochter Lana nam dit jaar samen met haar ouders deel aan Opstapje. Deze speciale gelegenheid was aanleiding voor wethouder Verhagen om het gezin persoonlijk aan huis te feliciteren.

De tekst gaat verder na de foto.

Stapprogramma’s bij Scala

Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3.

VVE Thuis diploma

Het schooljaar 2019/2020 werd afgesloten met een laatste en feestelijke VVE Thuis bijeenkomst. In kleine groepen en op afstand van elkaar kwamen de ouders nog een laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar om VVE Thuis feestelijk af te sluiten. Het thema water stond centraal. De VVE Thuis medewerkers lieten onder andere aan ouders zien hoe zij hun kind door middel van waterproefjes kunnen laten ervaren wat je allemaal met water kunt doen. Nieuwe materialen werden uitgedeeld en ervaringen zijn uitgewisseld. Dertig ouders en kinderen namen hun VVE Thuis diploma en medaille in ontvangst.

VVE Thuis

VVE Thuis wordt sinds 2017 uitgevoerd op diverse peuterspeelgroeplocaties en basisscholen. Tijdens 8 ouderbijeenkomsten krijgen ouders materialen en activiteiten aangereikt om thuis hun kind extra te kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.