Al 75 jaar een spiegel van de samenleving

Kort na de bevrijding in 1945 werd de Nieuwe Ooststellingwerver opgericht. De krant bestaat dus 75 jaar. In deze jubileumuitgave wordt teruggeblikt en vertellen trouwe lezers wat de Nieuwe Ooststellingwerver vandaag de dag nog voor hen betekent.

Al driekwart eeuw  geldt de krant als een belangrijk gemeentelijk communicatiemiddel.  Het is een spiegel van de Ooststellingwerfse samenleving. 

Waar vroeger de papieren krant voor bijna iedereen een onafscheidelijke huisvriend was, wordt het accent steeds meer naar internet verlegd. Daar is veel nieuws gratis te vinden. Maar aan betrouwbare journalistiek hangt een prijskaartje. De Nieuwe Ooststellingwerver heeft gelukkig nog steeds een abonneeversie die tegenwoordig op dondermorgen verschijnt. 

Op dinsdag valt de gratis editie van de Nieuwe Ooststellingwerver in de bus. Daarnaast heeft de krant een eigen nieuwssite en is actief op sociale media. 

Deze jubileumbijlage wordt verspreid via de gratis krant, zodat zoveel mogelijk Ooststellingwervers er kennis van kunnen nemen.

Misschien is het voor u een impuls om een abonnement te nemen, zodat we over 25 jaar kunnen melden dat dè krant van Oostellingwerf al een eeuw verslag doet van alles wat de inwoners bezighoudt.