Start is direct na de bevrijding

De Nieuwe Ooststellingwerver wordt kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht nadat De Ooststellingwerver een verschijningsverbod krijgt opgelegd. Die uit 1895 stammende krant kiest in de jaren 1940-1945 zeer nadrukkelijk de kant van de bezetter.

Jan Hendriks Popping (1852-1927) uit Oosterwolde is de oprichter van De Ooststellingwerver. Zijn zoon Hendrik Jan Popping volgt hem op als drukker en uitgever. In de jaren dertig wordt Popping junior lid van de NSB. Zijn sympathie voor de nazi’s steekt hij na de Duitse inval in mei 1940 ook in de krant niet onder stoelen of banken. Over het koningshuis en Joden schrijft de uitgever vaak op verachtelijke wijze. De verderfelijke leer van de nazi’s wordt gepropageerd. Hij doet dat eerst in de Ooststellingwerver en vanaf 1944 in het door hem in het leven geroepen blad De Stellingwerver. Dat weekblad richt zich op het Zuiden van Friesland. Op vrijdag 6 april 1945, een week voor de bevrijding van Oosterwolde, verschijnt het laatste nummer van De Stellingwerver. Daarin haalt Popping nog eens ongemeen fel uit naar koningin Wilhelmina en toont hij zijn antisemitische opvattingen in een artikel waarin wordt beschreven dat de koningin bij haar bezoek aan bevrijd Nederland het eerst een bloemruiker werd aangeboden door…..een Jodin!

Korte tijd later wordt Popping opgepakt en belandt in de gevangenis. Hij wordt veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en raakt voor altijd zijn kiesrecht kwijt. Ook mag hij niet meer als journalist of uitgever werken.

De besmette Ooststellingwerver wordt in de ban gedaan. Omdat er nog behoefte blijkt te bestaan aan een lokale krant wordt onder toezicht van het militair gezag een opvolger opgericht: de Nieuwe Ooststellingwerver. Verzetsman Hendrik Johannes Bergveld is de hoofdredacteur, terwijl Antoon Spoelstra als algeheel leider wordt aangesteld. Op vrijdag 29 juni 1945 rolt de eerste Nieuwe Ooststellingwerver van de persen van drukkerij Van der Meer. De editie - door de papierschaarste op de helft van het gebruikelijke formaat -  telt slechts een voor- en achterpagina.

Op de voorpagina staat een gedicht in het Stellingwerfs: ‘Ni’je bessems vegen schoone.’ In 1947 trekt Bergveld zich terug en neemt Spoelstra ook de redactionele zaken voor zijn rekening. Hij blijft aan tot 1971. Dan neemt Martin van Nieuwenhoven uit Noordwolde de Nieuwe Ooststellingwerver over. Onder zijn bewind groeit de krant qua abonnees, omvang, redactie en fotografie. Het was de tijd dat internet nog de ver van mijn bed show was. 

Dat verandert in 2005 als Koninklijke Boom Uitgevers uit Meppel de krant overneemt. De Nieuwe Ooststellingwerver gaat ook digitaal, waardoor het nieuws uit Ooststellingwerf dagelijks wordt opgediend. Een korte periode gebeurt dat via NieuwsTV, later wordt de vandaag de dag niet meer weg te denken site van de Nieuwe Ooststellingwerver een feit.

Sinds 2017 maakt de Nieuwe Ooststellingwerver onderdeel uit van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) uit Leeuwarden. De opdracht van de lokale krant blijft in de loop der jaren hetzelfde: spiegel zijn van de plaatselijke gemeenschap, met haar grote verscheidenheid aan stromingen, gezindten, talen, culturen en honderden verenigingen.