Anne de Vries was de eerste redacteur

Anne de Vries is een naam die onlosmakelijk blijft verbonden aan de Nieuwe Ooststellingwerver. De in 2019 overleden Oosterwoldenaar was ruim 40 jaar journalist bij de krant.

De Vries was afgestudeerd als onderwijzer, maar had geen zin om voor de klas te staan. Hij schreef al jaren verdienstelijk sportverslagen voor de krant en werd in 1971 de eerste vaste redacteur van de Nieuwe Ooststellingwerver.

Anne de Vries had oog voor de kleinschalige nieuwtjes. Luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, leverde talrijke verhalen op uit het Stellingwerfse leven.
Van kleurrijke Stellingwervers schetste hij een beeld dat de lezer meevoerde. Lange verhalen waarin zoveel mogelijk facetten van de geïnterviewde aan bod komen, hadden zijn voorkeur.
De Vries was echt iemand van de papieren krant. De noodzakelijke omschakeling naar online kostte hem moeite. 
Hij deed als journalist van de Nieuwe Ooststellingwerver verslag van veel gebeurtenissen. Dat gebeurde integer, zonder onnodige opsmuk. Een kleine redactie, het lokale nieuws en de schaal van de Nieuwe Ooststellingwerver vond Anne de Vries de charme van zijn werk. In ‘zijn’ Nieuwe Ooststellingwerver berichtte hij met evenveel plezier over de raadsvergadering, bijeenkomsten van plattelandsvrouwen,  kleindierenshows of sportwedstrijden.

Voor de krant reisde hij naar Antwerpen waar Ooststellingwerf aan het populaire televisieprogramma Spel zonder grenzen meedeed. Dat was één van zijn hoogtepunten. In datzelfde rijtje schaarde De Vries de vermaarde wedstrijden op het Prikkedam-circuit en de wegraces in de Weperpolder.
De komst van het AZC naar Appelscha beschouwde De Vries als zijn grootste primeur.

Als zoon van de streek lag het Stellingwerfs hem nauw aan het hart. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was hij samen met ondermeer Henk Bloemhoff en Jannes Nijholt een keer per 14 dagen te horen op de provinciale Friese radiozender, nu Omrop Fryslân. De Stellingwervers hadden daar een eigen programma.

Hoewel hij thuis geen Stellingwerfs praatte, schreef de in Boijl geboren De Vries foutloos Stellingwerfs. 
Over de toekomst van het Stellingwerfs toonde  De Vries zich destijds bij zijn afscheid pessimistisch. 
De voetbalclub Oosterstreek was de grote passie van De Vries. Hij voetbalde daar jaren in het eerste en was na zijn actieve periode 40 jaar secretaris. Voor zijn verdiensten op dat terrein kreeg hij een koninklijke onderscheiding.