Burgemeesters blijven Ooststellingwerf trouw

Tot degenen die het meest de pagina’s van de Nieuwe Ooststellingwerver halen, behoren ongetwijfeld de burgemeesters. In de 75 jaar dat de krant verschijnt, heeft Ooststellingwerf slechts vier burgemeesters gehad. Blijkbaar bevalt het de burgervaders prima in deze gemeente en wordt ook aan hun functioneren niet getwijfeld.

Direct na de bevrijding in 1945  was H. Vondeling twee jaar waarnemend burgemeester. Hij verving Gerlof Bontekoe die voor de Tweede Wereldoorlog (vanaf 1938) al burgemeester van Ooststellingwerf was.

Bontekoe
Bontekoe (PvdA) werd dat vanaf 1947 tot 1965 opnieuw. De in Hardegarijp geboren Bontekoe was ook heraldicus. Hij ontwierp wapens voor minstens 25 Drentse gemeenten In 1979 werd hij in Assen gehuldigd omdat hij zijn 150e overheidswapen had ontworpen. Ter gelegenheid daarvan werd ter ere van hem een historiepenning geslagen.
In 1966 ontving hij de Culturele prijs van Drenthe. Bontekoe en zijn vrouw overleden in 1988 slechts een uur na elkaar.

Oosterwijk
In 1965 droeg Bontekoe de ambtsketen over aan Tieme Oosterwijk (PvdA). Die stapte in 1958 als gemeentesecretaris in de voetsporen van zijn vader Roelof. Senior was sinds 1947 gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. In juni 1965 zette Tieme Oosterwijk de stap naar burgemeester van Ooststellingwerf. Na 20 jaar ging Oosterwijk vervroegd met pensioen. Eind 1989 overleed hij en werd begraven op de begraafplaats van Langedijke, naast zijn voorganger Gerlof Bontekoe.

Lesterhuis
De opvolger van Oosterwijk werd in 1985 de in Groningen geboren Hans Lesterhuis, die daarvoor burgemeester was van Ameland. Lesterhuis, ook lid van de PvdA,  maakte 20 jaar vol in Ooststellingwerf.  Daarnaast bekleedde hij tal van bestuursfuncties in de voetbalwereld. Vanaf 1996 was hij landelijk voorzitter van de afdeling amateurvoetbal van de KNVB. De oud-burgemeester overleed in 2009.

Oosterman
Na Lesterhuis werd in 2005 Ooststellingwerfs huidige burgermeester Harry Oosterman benoemd. Het was voor het eerst na de oorlog dat een niet-PvdA’er dat ambt bekleedt. Oosterman is lid van het CDA. Van 1984 tot 1989 werkte hij als  journalist bij het Friesch Dagblad. In 1995 werd Oosterman gemeenteraadslid in Littenseradeel. Daarna werd hij lid van provinciale staten en volgde in oktober 2005 de benoeming in Ooststellingwerf. In 2017 werd hij voor zes jaar herbenoemd.