Bordjes bij bloemrijke bermen

Elsloo - Ooststellingwerf zet in op meer biodiversiteit in het openbaar groen. De wilde bloemstroken, die her en der in de gemeente in de bermen zijn aangelegd hebben zich goed ontwikkeld.

De gemeente heeft bij de bloeiende stroken bordjes geplaatst met onder meer de opmerking dat de bermen voor de biodiversiteit maar een keer per jaar worden gemaaid. De bloemenstroken met diverse onkruidsoorten en gebiedseigen wilde planten dragen bij aan de uitwisseling en sterkte van populaties wilde bijen, vlinders en andere insecten.