‘Masterplan Appelscha is helemaal niet afgerond’

Appelscha – Op last van de gemeenteraad heeft het college een zin in de jaarstukken over 2019 moeten aanpassen. ‘De werkzaamheden voor de uitvoering van het Masterplan Appelscha zijn afgerond.’ Nee hoor, zo vond de gemeenteraad dinsdag.

De laatste fase bestond volgens het college uit het faciliteren van een organisatievorm van en voor toeristische ondernemers (Coöperatie Regio Appelscha 3.0) ‘die kan voortbouwen op de infrastructuur en de voorzieningen waarin de gemeente de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd.’

Amendement

De raad was het in meerderheid (15-3) niet eens met die tekst en kwam met een amendement om de tekst te verwijderen. WijLokaal, StellingwerfPLUS, Simon ter Heide, VVD, ChristenUnie en Ooststellingwerfs Belang vonden elkaar daarin. De PvdA steunde het amendement niet, omdat al bekend was dat bepaalde projecten niet uitgevoerd zouden worden.

Grote hap

Een aantal uitvoeringsprojecten uit het Masterplan Appelscha zijn helemaal niet uitgevoerd, zo werd namelijk in het amendement gesteld. ‘Dat een grote hap van het beschikbare budget voor Masterplan Appelscha is toegekend aan Appelscha regio betekent niet dat het Masterplan hiermee is afgerond.’ Het gaat om drie ton van de beschikbare zeven ton. Het gereserveerde geld van het Masterplan is daarmee volgens het college ook op. Ooststellingwerfs Belang benadrukte dat de organisatie van Coöperatie Regio Appelscha 3.0 nog niet staat, zeker niet als het gaat om de opdracht om te werken voor de gehele gemeente. Dus ook daar zijn de werkzaamheden volgens OB niet afgerond.