Bosbergtoren blijft nog gesloten

Appelscha - De Bosbergtoren in Appelscha gaat pas weer open als het nieuwe entree-systeem is geïnstalleerd en als passende coronamaatregelen genomen kunnen worden.

De gemeente kan de veiligheid van bezoekers nu niet garanderen wanneer zij naar binnen gaan en de toren beklimmen en bezichtigen. In de toren is het nauwelijks mogelijk de anderhalve meter afstand te hanteren op de trappen, de lift en de uitkijkplatformen. Daarnaast is het niet mogelijk om het aantal bezoekers te reguleren met het huidige toegangssysteem.

Maatregelen

De gemeente is als eigenaar en beheerder van de Bosbergtoren verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om coronabesmettingen te beperken. Dit betekent in de praktijk dat er hygiënemaatregelen getroffen moeten worden, afstanden gehandhaafd worden en aantal bezoekers gereguleerd wordt. Uitsluitend met permanent toezicht en veelvuldige schoonmaak kan de toren opengesteld worden.

Het treffen van extra maatregelen, zoals het veelvuldig schoonmaken van tourniquet, trapleuningen en liftbediening, vraagt inzet van een medewerker die continu beschikbaar is. Daarnaast moet de toegang tot de toren gereguleerd worden en dat betekent dat er iemand permanent bij de ingang aanwezig is.

Registratie van bezoekers

Naast het reguleren van het aantal bezoekers moet er ook een registratie van bezoekers plaatsvinden. Met deze registratie is het mogelijk om bij een besmetting van corona de bron en mogelijke verdere besmetting te achterhalen. Bij de bemensing moet rekening worden gehouden dat dit niet kan worden uitgevoerd met mensen die in de risicogroep vallen. Het organiseren van extra bemensing door de gemeente is (financieel) niet haalbaar.

Nieuw ticketsysteem

Het bestaande ticketsysteem van de Bosbergtoren wordt vervangen door een nieuw systeem. Er wordt op dit moment door de leverancier gewerkt aan een nieuw contactloos entree-systeem. De verwachting is dat het nieuwe systeem per 1 juli operationeel is. De leverancier is gevraagd of het technisch mogelijk is met het nieuwe systeem het maximaal aantal bezoekers te reguleren.

Gezien de constructie en vormgeving van de toren en het aantal uitkijkplatformen is een totaal van 15 personen het maximum aantal dat zich in de toren kan bevinden met in achtneming van 1,5 meter afstand.

Trekpleister

Voor recreatie en toerisme is de Bosbergtoren een belangrijke trekpleister. Coöperatie Appelscha regio 3.0 en de ondernemers hebben er belang bij dat de toren zo spoedig mogelijk met passende maatregelen weer opengesteld zou kunnen worden. Vanuit ondernemers kwam dan ook de vraag of openstelling van de Bosbergtoren weer mogelijk is. Eventuele openstelling gebeurt in overleg met Coöperatie Appelscha regio 3.0, de TIP en de leverancier van de het entree-systeem.

Op maandag 13 maart sloot de gemeente de Bosbergtoren in verband met de Coronamaatregelen. Op 1 juni heeft de rijksoverheid een aantal coronamaatregelen versoepeld. Bezoekers kunnen weer recreëren, activiteiten ondernemen en gebruik maken van horeca.