Routes in Drents-Friese Wold worden omgelegd

Appelscha/Diever - Door verplaatsing van routes in het Drents-Friese Wold wordt het ontstaan van een stille natuurkern mogelijk, terwijl het aantal kilometers aan routes gelijk blijft.

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek stemde in met de ‘toekomstkaart voor routes’ in het Nationaal Park. Het verleggen en verplaatsen van routes betekent dat er in de kern van het Drents-Friese Wold een natuurlijk gebied komt. De paden worden hier niet meer onderhouden. Gebruikers hiervan moeten af en toe over of om een boomstam heen, of op zoek waar het pad eigenlijk ligt. Zo dicht wordt het bos.

Voor ruiters, menners en ATB’ers blijft er een netwerk van gemarkeerde routes. De paden waarover deze routes lopen, worden goed onderhouden. Voor wandelaars blijven er ook vele kilometers gemarkeerde routes en onderhouden paden. Daarnaast zijn wandelaars welkom op niet gemarkeerde paden en in de stille kern.

Uitvoeringsplan

Vanaf nu wordt een uitvoeringsplan voorbereid om de routes in een periode van vijf jaar te verleggen. Sommige maatregelen zijn vrij eenvoudig uit te voeren; de eerste aanpassingen zijn al uitgevoerd. Zo is het nieuwe beleeffietspad door de Oude Willem geopend. Het oude fietspad met naastgelegen zandpad wordt nu afgesloten. Andere aanpassingen vergen wat meer tijd en meer budget.

Maatwerk

De oranje en de blauwe ruiterroutes worden deze zomer gewijzigd. De paaltjes worden hergebruikt in nieuwe routes. Ook het verleggen van wandelroutes kan de komende periode starten. Het verplaatsen van ATB-routes vergt ‘maatwerk’ tussen de terreinbeheerder en de ATB-clubs. Daarnaast moet er waarschijnlijk nog een wettelijke natuurtoets plaatsvinden om de gevolgen van de ingreep op de natuur in kaart te brengen. Of dit nodig is hangt af van de definitieve tracés en de verwachte impact op natuur. Bij de leden van de stuurgroep staat voorop dat er geen route verplaatst wordt voordat de nieuwe gerealiseerd is.