Korfbalclubs gaan intensief samenwerken

Oosterwolde - Zo veel mogelijk mensen met zoveel mogelijk plezier laten korfballen en het korfbal in de dorpen behouden. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de intensieve samenwerking die de korfbalclubs VZK (Haule), Donkerbroek, DIO (Oosterwolde) en ODIS (Elsloo) komend seizoen aangaan.

De vier clubs zijn op dit moment zelfstandig en financieel gezond. Op termijn lijken er echter knelpunten te ontstaan voor wat betreft het aantal spelers in sommige leeftijdscategorieën en het vinden van vrijwilligers om de clubs draaiende te houden. Om voor nu en in de toekomst korfbal binnen Ooststellingwerf te behouden, kiezen de clubs nu voor intensieve samenwerking. Er is geen sprake van een fusie. De clubs blijven individueel bestaan. De besturen vergaderen wel gezamenlijk.

Door de samenwerking kan er in alle leeftijdsklassen zowel prestatiegericht als puur recreatief worden gespeeld. Bovendien kunnen organisatorische zaken gezamenlijk en met minder mensen worden opgepakt.

De afgelopen jaren zijn er tussen de clubs al de nodige samenwerkingen ontstaan. Zo werken VZK en Donkerbroek al een aantal jaren succesvol samen en combineren VZK, ODIS en DIO een aantal jeugdteams.

Gezamenlijke naam

Nieuw in de intensieve samenwerking vanaf volgend seizoen is dat ook de seniorenteams worden gecombineerd. Alle teams spelen onder een gezamenlijke naam. Binnen de samenwerking zijn volgend seizoen vijf seniorenteams en twaalf jeugdteams actief. De basisschooljeugd speelt en traint zoveel mogelijk in het eigen dorp.