Vijfde deel Ooststellingwervers leeft in armoede

Oosterwolde – Van de inwoners van Ooststellingwerf leeft 19% in armoede. Ze ervaren financiële belemmeringen om mee te kunnen doen in de samenleving.

Dat meldde wethouder Esther Verhagen op een thema-avond over armoede en schuldhulpverlening. Ze citeerde in haar openingswoord een uitspraak van Nelson Mandela. Het overwinnen van armoede is geen gebaar van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid. ‘Als raad en college kunnen we een verschil maken voor onze inwoners.’

Meer perspectief

Verhagen wil mensen weer perspectief bieden, omdat armoede bijvoorbeeld ook ten koste gaat van de gezondheid van inwoners. In december is er een motie aangenomen door de raad over de gedeeltelijke kwijtschelding van schulden van inwoners. Zo neemt het schuldenprobleem toe onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Naast het kwijtschelden van schulden, richt Ooststellingwerf zich vooral op het zoveel mogelijk voorkomen van schulden (via de budgetadviseurs van het Gebiedsteam) en hulp bieden als er sprake is van problematische schulden (via de Kredietbank).

Wettelijk Sociaal Minimum

10,9% Van de huishoudens in Ooststellingwerf heeft een inkomen onder 120 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum. Hoeveel mensen uit die groep schulden hebben is niet bekend, behoudens de mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening. De privacy staat het verwerven van informatie in de weg, maar het wordt wel anders. Armoede laat zich niet verbergen. Als woningbouwcorporaties en energieleveranciers signalen afgeven, dan wordt het een verplichting voor gemeenten om er wat mee te doen. Maar wie gaat met al die signalen aan de slag?

Inkomsten Effect Rapportage

Er werden de raad de uitkomsten gepresenteerd van een Inkomsten Effect Rapportage. Kortom, welk effect hebben alle regelingen nu eigenblijk op het voorkomen en verergeren van schulden. Ed van Tellingen (VVD): ‘Bereiken we wel voldoende mensen?’ De conclusie is dat het bereik van de regelingen beter kan. Vooral voor mensen met weinig geld buiten de bijstand, zoals zzp-ers en mensen met een laag inkomen. Niet iedereen weet de weg te vinden op internet. De gemeente is voor sommige mensen niet laagdrempelig. Een punt in de eigen buurt waar je vrijblijvend binnen kan lopen vinden veel mensen fijner.

Extra problemen

Risicogroepen zijn꞉ jongeren met een lage opleiding, alleenstaande ouders, alleenstaanden onder de AOW-grens, laaggeletterde mensen, mensen met een uitkering of een minimuminkomen, ZZP’ers, mensen met een verslaving, mensen met GGZ-problematiek. Ook mensen met een verstandelijke beperking of jongeren met een migratieachtergrond lopen vaak tegen extra problemen aan als het gaat om financiën. Nieuwkomers vormen ook een risicogroep.

Het was de eerste bijeenkomst in de raadszaal sinds het uitbreken van de coronoa-crisis