Gebrek aan regenwater: klimaatverandering of toeval?

Nijeholtpade/Appelscha - Arie Verheul uit Nijeholtpade heeft zich gestort op de neerslagcijfers in de Stellingwerven. Als ingenieur deed hij eerder soortgelijk rekenwerk voor het Wetterskip. Hij haalde al eerder het nieuws door zijn kritiek op de afvoer van regenwater via het aangepaste beekdal van de Linde.

Verheul heeft allerlei cijfers boven water gehaald om te kijken of er aantoonbaar sprake is van klimaatverandering. De conclusie is dat er daar nu nog niet iets met stelligheid over te beweren valt. ‘De droogte van de afgelopen jaren zit nog vers in het geheugen, maar de perioden 1950-1960 en 1970-1980 waren toch echt veel droger.’ Meerdere natte of droge jaren op rij passen dus volledig bij de wetten van het toeval en horen volgens Verheul eigenlijk dus gewoon bij het Nederlandse weer. ‘Ook als wordt gekeken naar kortere uitzonderlijk natte of droge perioden dan komen die gedurende de gehele meetperiode voor, en er lijkt geen trend te zijn die erop duidt dat de ernst of frequentie daarvan verandert.’

KNMI

Verheul baseert zich op cijfers, die sinds 1951 worden gemeenten in Appelscha en Oldeholtpade. Die waarnemingen worden gepubliceerd door het KNMI en zijn voor iedereen te raadplegen via : https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/monv/reeksen

Grillig patroon

Regen valt volgens Verheul in ons land volgens een grillig patroon, en er zijn grote variaties van dag tot dag, van jaar tot jaar, en van plaats tot plaats. Op 18 augustus 1985 viel in Oldeholtpade 64 mm neerslag terwijl Appelscha het moest doen met 2,6 mm. Op 26 juli 1994 was dat andersom en viel er in Appelscha 41 mm, en in Oldeholtpade 1,6 mm. Dit kan ertoe leiden dat het in een gegeven jaar in Appelscha veel droger is dan in Oldeholtpade, of andersom. In het jaar 1987 werd in Appelscha 996 mm neerslag gemeten, en in Oldeholtpade 862 mm, een verschil van 134 mm. In 1954 was dat andersom en viel er in Appelscha 850 mm neerslag en in Oldeholtpade 945 mm, een verschil van 95 mm.

Gemiddeld valt er in de Stellingwerven ongeveer 864 mm neerslag per jaar, maar de variaties zijn groot. Het natste jaar was 1998 met in totaal 1193 mm neerslag, 329 mm meer dan gemiddeld. Het droogste jaar in de reeks is 1959 met 543 mm neerslag, 321 mm minder dan gemiddeld.

Voorbarig

Dit betekent volgens Arie Verheul dat er in het natste jaar meer dan tweemaal zoveel neerslag viel als in het droogste jaar. ‘Bij zo grote variaties is het wat voorbarig om aan perioden met nat of droog weer een diepere betekenis te willen toekennen. In de droge zomer van 1959 viel in een periode van 9 weken in Appelscha 11 mm neerslag, en in Oldeholtpade 12 mm. De natste dag in de meetreeks was 4 december 1960, met op één dag 82 mm neerslag in Appelscha en 76 mm in Oldeholtpade. En dat was lang voordat over klimaatverandering werd gesproken.’