Liander investeert fors in elektriciteit

Oosterwolde - In een investeringsplan waarin netbeheerder Liander vooruitblikt op de energietransitie, blijkt dat voor de komende twee jaar in Oosterwolde investeringen in het elektriciteitstation bij Oosterwolde worden gedaan om aanbod en vraag van elektriciteit beter om elkaar af te stemmen.

Met name de toename van duurzame energie levert behoefte aan verzwaring van het elektriciteitsnetwerk op. In Oosterwolde blijkt in de jaren 2020 en 2021 voor ruim acht miljoen euro wordt geïnvesteerd in het onderstation in Oosterwolde. Door te investeren in het onderstation wordt een deel van de transportbeperking opgelost en het elektriciteitsnet meer toekomstbestendig gemaakt.

Tennet

Ondanks dat blijft er nog een capaciteitsprobleem, omdat het hoofdtransportnetwerk van netbeheerder Tennet niet voldoende is en in de toekomst tot problemen leidt. Ooststellingwerf verzoekt Liander bij Tennet te bepleiten de capaciteit van het hoofdtransportnetwerk in de gemeente te vergroten.

Capaciteitsprobleem

Ook voor inwoners en ondernemers kunnen capaciteitsproblemen gevolgen hebben. Ondernemers in Ooststellingwerf hebben in de praktijk al gemerkt dat er capaciteitsproblemen in het netwerk zijn. Liander hield hiervoor in het Biosintrum voor de ondernemers een voorlichtingsavond.

Ambities

De gemeente is tevreden over de investeringen van Liander in de netwerkcapaciteit in Oosterwolde. Ooststellingwerf heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wil onder andere energieneutraal zijn in 2030. Om dit te bereiken is er, naast grote investeringen in de opwekking van duurzame energie, een voldoende toegerust elektriciteitsnetwerk nodig voor het transport van deze energie.