MCL sluit corona-afdeling

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft de laatste speciale corona-afdeling afgesloten. In het MCL zijn géén patiënten meer opgenomen die bewezen covid-19-positief zijn. Corona(-verdachte) patiënten kunnen worden opgenomen op isolatiekamers op reguliere verpleegafdelingen.

Dit bericht is afkomstig van MCL.nl

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis waren in het MCL drie verpleegafdelingen speciaal ingericht voor de opvang van coronapatiënten. Ook de IC-capaciteit was tot de maximale capaciteit opgehoogd.

Erica Bakkum, bestuurder: ‘Je kunt helaas nog niet zeggen dat we van het coronavirus af zijn. Het eerste hoogtepunt van deze crisis is voor het MCL nu wel achter de rug. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er niet nóg zo’n piek in het aantal coronapatiënten komt, door de leefregels van de rijksoverheid goed na te leven. Het MCL heeft door een enorme krachtsinspanning van alle medewerkers en van anderen in de zorgketen deze volstrekt onverwachte en buitengewone situatie goed het hoofd kunnen bieden om goede zorg te verlenen. We zijn er trots op dat we goede coronazorg hebben kunnen verlenen en dat daarnaast een belangrijk deel van de acute zorg is doorgegaan, zoals spoedzorg en oncologische zorg. Alle medewerkers van het MCL en alle andere zorgverleners en ondersteuners verdienen een enorm compliment.’

Afdeling M, de ‘laatste corona-afdeling’ was vóór de coronacrisis buiten gebruik. De afdeling is in maart 2020 speciaal voor de zorg aan coronapatiënten opnieuw ingericht en in gebruik genomen. Nu de laatste coronapatiënt het MCL heeft verlaten, gaat de afdeling dicht. De afdeling blijft echter stand-by en kan, als het nodig is, binnen korte termijn opnieuw voor coronapatiënten worden ingezet. Samen met de andere ziekenhuizen wordt goed samengewerkt om bij een eventuele nieuwe piek covid-zorg zo goed mogelijk op te vangen, met behoud van noodzakelijke zorg.