Dorpsgesprekken leveren twee bankjes op om op te chillen

Appelscha - Een aantal Young Leaderz plaatste in Appelscha twee bankjes, een op de speelplaats aan de Smidslaan en één op de Boerestreek nabij de speeltoestellen.

De bankjes waren een vurige wens van de jongeren om meer plekken in Appelscha te hebben waar ze even kunnen chillen. Op het bankje op de Boerestreek is zelfs via een hotspot Wi-Fi aanwezig.

Het initiatief is een gevolg van de dorpsgesprekken die vorig jaar in Appelscha zijn gestart en nog steeds gaande zijn. Tijdens deze gesprekken zijn een viertal werkgroepen gevormd waarvan één werkgroep activiteiten voor en door jongeren. Daarbij kwam de wens voor de bankjes door de jongeren op tafel. Plaatselijk Belang Appelscha, ook vertegenwoordigd bij de dorpsgesprekken, de jongeren en het jongerenwerk van Scala sloegen de handen ineen om de bankjes te realiseren. Plaatselijk Belang wilde ook meer bankjes in Appelscha.

De twee bankjes zijn het tweede concrete resultaat van de dorpsgesprekken in Appelscha. Ook de kookgroep werd na de gesprekken opgericht. Zodra de situatie het toelaat worden de dorpsgesprekken en bijbehorende werkgroepen onder begeleiding van het opbouwwerk weer voortgezet.