Nieuw fietspad is laatste puzzelstuk van project

Appelscha - De aanleg van een nieuw fietspad van de Oude Willem naar de Kale Duinen in Appelscha moet als laatste puzzelstukje van de herinrichting van de Oude Willem in het hart van het Drents-Friese Wold gezien worden.

Oude Willem is een voormalige landbouwenclave van 300 hectare in het nationale park en precies gelegen op de grens van Friesland en Drenthe. Eind april is aannemer De Waard gestart met de aanleg met het uit beton bestaande beleeffietspad.

Uitstel

Het fietspad zou eind 2019 klaar zijn. Door de stikstofproblematiek werd echter nog geen toestemming gegeven om de uitvoering van het fietspad te starten. Samen met de betrokken organisaties en partijen werd naar een oplossing gezocht om alsnog groen licht te krijgen. Het bestaande fietspad blijft nog te gebruiken totdat het nieuwe fietspad helemaal klaar en aan de zijkanten is opgevuld. De verwachting is dat het nieuwe fietspad midden juni klaar zal zijn.

Uitkijkpunten

Het zogenoemde Beleeffietspad, door de bossen met onderweg mooie uitkijkpunten, waaronder een uitkijkheuvel en informatie over allerlei diersoorten die in het gebied voorkomen, wordt in opdracht van de Gebiedscommissie Oude Willem en Staatsbosbeheer uitgevoerd. De heuvel kijkt uit over het nieuw ingerichte gebied. De Grauwe Klauwier en reeën zijn bewoners in het gebied die vanaf daar gespot kunnen worden. Even verderop wordt de nieuwe gegraven slenk overgestoken via een houten vlonderbrug.

Project

Het pad komt voort uit het project LIFE Going Up a level, dat zich onder andere richtte op de gehele herinrichting van het Natura 2000-gebied Drents Friese Wold. In het nationale park is gewerkt aan de toekomt van beken en heide, vennen en venen en uitgestrekt bos.

Het werk in Oude Willem, waar al een jaar voormalige weidegrond wordt verschraald en vernat, valt onder een veel groter project op verschillende locaties in het Drents-Friese Wold. Met Europese LIFE+-subsidie worden waterpeilen verhoogd, sloten gedempt, percelen afgeplagd en deels ontbost om kwetsbaar heide- en veengebied te herstellen of te creëren.