Onbegrip over ‘onnodig lang wachten’ bij Liante

Oosterwolde - Locaties van Zorggroep Liante maken vanaf maandag 1 juni gebruik van de invoering verruiming bezoekregeling. Dit is in overleg met de Centrale Cliëntenraad, OR, Verpleegkundige en Verzorgen Adviesraad (VVAR) vastgesteld. Fractievoorzitter Tammo Munting van D66 noemt dat nog langer wachten ‘onaanvaardbaar’.

Vanaf 1 juni is het voor maximaal één vaste bezoeker per bewoner(s) en onder strikte voorwaarden toegestaan gebruik te maken van de bezoekregeling. Eerder lukt volgens Liante niet. ‘Om de veiligheid voor alle bewoners, bezoekers en medewerkers te organiseren moet er veel worden geregeld. Logistiek gezien vraagt dit om maatwerk op zeven verschillende locaties. Ook moeten we aan veel eisen en voorwaarden van het kabinet voldoen.’

Tot 15 juni is er aan de verpleeg- en verzorgingshuizen ruimte gegeven om, indien er geen besmettingen zijn, of ten minste al veertien dagen geen besmetting meer is, de invoering van de verruiming toe te passen. Het kabinet heeft bepaald dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt ingevoerd. De moeder van Tammo Munting woont in Rikkingahof. Het raadslid vindt dat Liante onnodig lang wacht. ‘Daarmee schaadt Rikkingahof de belangen van haar bewoners. Volgens de verzorgers in Rikkingahof moet dit in een paar uurtjes te organiseren zijn. Mijn moeder begrijpt de maatregelen wel, maar er zijn ook bewoners die niet begrijpen waar het over gaat en dat is schrijnend. Dan moet je bezoek weer toelaten zodra het kan en niet onnodig nog een extra week wachten.’