Voorstel ‘Tiny Houses’ niet klaar voor besluitvorming

Oosterwolde – De gemeenteraad heeft dinsdagavond nog geen besluit genomen over de mogelijkheid voor het plaatsen van ‘Tiny houses’ in de gemeente.

De meerderheid van het raad had te veel kanttekeningen bij het voorstel tot het kunnen plaatsen van een volledig uitgeruste woning, bestemd voor permanente bewoning, met een vloeroppervlak van maximaal 50 m2.

Andere partijen

Het college nam in het voorstel een proactieve en meewerkende houding aan voor vragen en initiatieven over Tiny Houses, die er overigens nog niet zijn. Het college liet het initiatief over aan andere partijen. Indien een initiatiefnemer zich aandient wilde het college deze faciliteren en geeft hem of haar of een groep op die manier de ruimte bieden. Maar op voorstel van Jenne Hummel van collegepartij Ooststellingwerfs Belang werd het voorstel niet behandeld. ‘Het voorstel is niet compleet, we missen te veel bij de uitwerking van de plannen. Kom later maar terug met een volledig plan.’ Ook volgens de VVD moest er heel veel aan het voorstel veranderd worden. ‘Veel te veel regels’, zo vond Berend Leistra van de ChristenUnie. Tammo Munting (D66) stelde dat met zoveel regels er geen enkel ‘Tiny house’ gebouwd wordt.

Aanpassingen

GroenLinks, de VVD, WijLokaal en de ChristenUnie hadden samen al een amendement klaar liggen met tal van aanpassingen. Zo zou een vergunning niet voor vijf, maar voor tien jaar moeten gelden. Ook was er discussie over de aanleg van nutsvoorzieningen. ‘Lang niet alle Tiny Houses hebben de beschikking over een manier om aan water te komen. Dit is dus noodzakelijk. Dat geldt ook voor energie, omdat een Tiny House die bijvoorbeeld zonnepanelen heeft heel goed op jaarbasis zelfvoorzienend kan zijn, maar toch ’s nachts stroom nodig heeft uit het netwerk.’ Het is niettemin een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Tiny house-bewoners willen doorgaans het milieu zo min mogelijk belasten.