Subsidie voor mensen in urgente nood

Oosterwolde - De gemeente stelt dit jaar een subsidie van ruim 3800 euro beschikbaar aan de Stichting Urgente Noden Nederland (SUN) Friesland. De stichting geeft vanuit lokale noodhulpbureaus financiële steun aan mensen die in financiële nood verkeren.

Daarbij gaat het om urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van een wasmachine of koelkast, woninginrichting, legeskosten of tandartskosten. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties.

Scala

SUN Friesland biedt financiële steun aan inwoners van Ooststellingwerf die in urgente noodsituaties verkeren in afstemming met het reeds bestaande noodfonds van Scala en haar partners. Inwoners van Ooststellingwerf kunnen via een intermediair gebruik maken van een extra mogelijkheid voor financiële noodhulp. Dit kan ingezet worden in afstemming met het noodfonds van Scala dat wordt bekostigd met gemeentelijke middelen. Grotere bedragen voor noodhulp kunnen wellicht worden betaald vanuit SUN Friesland en daarmee kan dit een besparing vormen op de inzet vanuit het noodfonds van Scala.

Samenwerking

Met de toetreding tot SUN Friesland zijn er twee noodfondsen actief. SUN Friesland en Scala zijn beide bereid tot het maken van samenwerkingsafspraken, zodat zij aanvullend op elkaar werken ten behoeve van kwetsbare burgers die in financiële nood verkeren.

Evaluatie

Na een periode van één jaar kan er een goed beeld worden gevormd van de meerwaarde van de inzet van SUN Friesland naast het lokale noodfonds van Scala. Een periode van een jaar biedt de kans om ervaring op te doen in de gemeentelijke situatie. Zo kan op basis van deze ervaring een goede afweging worden gemaakt of SUN Friesland daadwerkelijk een aanvulling vormt op de bestaande structuur. Na deze periode kan dan onderbouwd worden besloten over het vervolg.

SUN Friesland vraagt een bijdrage van € 0,15 per inwoner, voor Ooststellingwerf betekent dit een bijdrage voor 25472 inwoners.