Fracties pleiten voor noodfonds voor organisaties en ondernemers

Oosterwolde - In een motie vragen OoststellingwerfsBelang, StellingwerfPLUS, D66, VVD, Simon ter Heide en de PvdA het college de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een coronanoodfonds ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties, zoals clubs, verenigingen en dorpshuizen.

Door de crisis ligt het openbare leven in Ooststellingwerf stil, is in de motie te lezen. Voor veel maatschappelijke organisaties brengt dit niet alleen met zich mee dat geplande activiteiten niet door kunnen gaan, maar betekent dit ook dat het voortbestaan van deze verenigingen en stichtingen in gevaar kan komen, zeggen de zes fracties. 'Sommige organisaties bestaan al jaren en als die verdwijnen komen ze niet meer terug.'

Van vitaal belang

De gevolgen voor de verschillende maatschappelijke organisaties zijn volgens de fracties nu niet te overzien, 'maar dat er organisaties onder grote druk staan, is zeker. Omdat deze organisaties op het gebied van cultuur, sport, natuur en welzijnswerk van vitaal belang zijn voor Ooststellingwerf is het belangrijk om na te denken over een vangnet voor deze organisaties, zodat deze behouden blijven voor de toekomst. Dat zou kunnen door het oprichten van een noodfonds.'

Acute geldnood

Het is niet de bedoeling dat geld te “verdelen” over de verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel is dat organisaties die in acute geldnood komen, hier een beroep op kunnen doen. De zes fracties willen het noodfonds ook openstellen voor maatschappelijke organisaties die op dit moment geen subsidie van de gemeente ontvangen.

Kosten minimaliseren

Als voorwaarde voor de steun moet vaststaan dat de maatschappelijke organisaties geen regelingen van de rijksoverheid of andere organisaties onbenut laten en zij alle maatregelen nemen om hun kosten te minimaliseren.

Ondernemers en zzp'ers

OoststellingwerfsBelang, StellingwerfPLUS, VVD en Simon ter Heide pleiten ook voor een noodfonds voor ondernemers en zzp'ers. 'De coronacrisis hakt zwaar in op vele kleine ondernemers en zzp’ers. Vaak zijn dit ondernemingen met “weinig vlees op de botten” en zijn er geen regelingen voor deze groep. Slechts indien zij onder de bijstandsnorm komen hebben zij recht op een uitkering.'

Snel en adequaat

Het is volgens de vier fracties 'van groot belang voor de gemeente zelf om te voorkomen dat er ondernemers zijn die hun bedrijf verliezen en in de bijstand komen.' De fracties achter een gemeentelijk noodfonds wenselijk voor degene die geen gebruik kunnen maken van onder meer de landelijke regelingen en toch hard getroffen worden door de coronamaatregelen. Hierbij wordt gedacht aan onder andere beginnende-, creatieve- en innoverende- ondernemers en met bijzonder aandacht voor zzp'ers. 'Het is van belang om te komen tot een regeling via een noodfonds, die in geval van calamiteiten snel en adequaat de ondernemer kan ondersteunen, waardoor men overeind blijft. Banken lenen geen geld in dit soort situaties. De ondernemer kan in betere tijden terug betalen.'

Beide voorstellen komen dinsdag 26 mei in de gemeenteraad aan de orde.