Het Fonds 2020 start eind augustus

Oosterwolde - Het Fonds krijgt ook in 2020 een vervolg. Van 31 augustus tot en met 18 september kunnen initiatiefnemers in Ooststellingwerf een idee indienen. Er is in totaal 252.522 euro beschikbaar.

Het college stelt 85.000 euro subsidie beschikbaar voor kleine initiatieven (tot en met 10.000 euro) en 167.522 euro subsidie voor grote initiatieven (vanaf 10.000 tot maximaal 25.000 euro). In 2019 zijn 42 aanvragen ingediend bij Het Fonds. Omdat het beschikbare budget werd overvraagd konden niet alle aanvragen doorgaan. Uiteindelijk ontvingen 26 initiatieven een subsidie.

‘Het geeft aan dat de ideeën in Ooststellingwerf nog lang niet op zijn. Des te meer reden om ook in 2020 budget beschikbaar te stellen. We rekenen op net zo‘n scala aan ideeën als vorige editie van Het Fonds,” aldus wethouder Esther Verhagen.

Aanvraagproces

Er zijn een paar wijzigingen in het aanvraagproces. Zo mag er door een initiatiefnemer nog maar 1 initiatief per ronde worden ingediend en kan maximaal twee keer voor een vergelijkbare activiteit subsidie worden verleend aan dezelfde initiatiefnemer. Daarnaast is er een extra criterium toegevoegd aan het beoordelingsformulier van de adviescommissie: er wordt een afweging gemaakt tussen de subsidiekosten en het verwachte maatschappelijke, sociale en/of leefbaarheidsrendement.

Op basis van de criteria geeft de adviescommissie, net als voorgaande jaren, punten aan de ingediende ideeën van initiatiefnemers. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit de gemeente vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

Procedure

Van 31 augustus tot en met 18 september kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt het proces tegen die tijd aangepast.

www.ooststellingwerf.nl/fonds