Donkerbroek-West kan meer kleur krijgen

Donkerbroek - Het bestemmingsplan Donkerbroek-West is voor de bouw van woningen voorzien van een beeldkwaliteitsplan (BKP). Omdat dit plan intussen zes jaar oud is, plannen en inzichten zijn gewijzigd (zoals het gebruik van duurzame materialen en het toepassen van zonne-energie) wil de gemeente het plan deels aanpassen.

Zo wil Ooststellingwerf de mogelijkheid bieden andere materialen toe te passen bij de bouw van woningen. De aanpassingen gelden met name voor het gebruik van ander materiaal voor de gevels en daken.

Verzoeken voldoen niet aan eisen uit 2014

In de afgelopen periode zijn er diverse verzoeken ingediend bij de gemeente voor bouwen van een woning op deze locatie. De ingediende plannen voldeden niet aan de eisen zoals omschreven in het plan uit 2014. Enige vrijheid of een ruimere interpretatie is met het huidige beeldkwaliteitsplan niet mogelijk.

Kwaliteit

Andere materialen dan rode metselstenen, mits in de juiste gedekte kleur, dragen volgens de gemeente bij aan de kwaliteit van de bebouwing en de afronding van het dorp. Door gebruik te maken van duurzame materialen draagt de bouwer in positieve zin bij aan het milieu. Daarnaast vergroot het aanpassen van de projectcriteria de aantrekkelijkheid van de locatie en levert het een positieve bijdrage aan de voortgang van woningbouw in Ooststellingwerf.

Geen zienswijzen

Het aangepaste plan lag zes weken ter inzage. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De gemeenteraad neemt dinsdag 26 mei een besluit over de aanpassing van het plan.