Dassen richten opnieuw ravage aan op sportveld in Elsloo

Elsloo - Sportveldbeheerder en consul Lammert Gorter zag met lede ogen aan dat dassen opnieuw sportveld Elzenhagen in Elsloo onder handen hadden genomen. Na de grasmat open te hebben gescheurd, deden de dieren zich te goed aan wat zich onder het veld bevind.

Ook bij particulieren en in de plantsoenen houden de dassen huis. ‘Als er niets aan de uitdijende populatie wordt gedaan, wordt het rampzalig’, zegt een direct betrokkene die dassen in de tuin (gehad) heeft. De dassen komen naar alle waarschijnlijkheid uit een van de in de vele dassenburchten, waarvan er in Elsloo een groot aantal voorkomen.

Bodemleven op gang

Al een paar jaren achtereen wordt er door dassen schade aangerricht aan de grasmat, maar dit jaar is de overlast veel groter. Lammert Gorter steekt er als vrijwilliger heel veel tijd en energie in het beheer van het sportveld. Hij was door het droge voorjaar al vroeg aan het beregenen van de grasmat geslagen. Door het niet bespelen van de velden in coronatijd, het bezanden en ook het dagelijks beregenen van het complex lag het veld er goed bij. Nu het bodemleven door het sproeien op gang is gekomen, weten de dassen, emelten, engerlingen en wormen het veld wel te vinden. Zelfs worden her en der eikels boven de zode gehaald. Gorter: ‘Dassen zetten hun klauw in het gras en halen stukken zoden uit de grond en graven gaten om zo de negerlingen en emelten te vinden.’

In de directe omgeving is rondom het sportveld grasland genoeg, maar juist het kort gemaaide gras van het voetbalveld wordt onderste boven gehaald. Ook zijn de dassen begonnen om de oefenhoek en het korfbalveld, palend aan het voetbalveld, aan te pakken.

Stroomafrastering

Het was een tijdje goed gegaan op sportpark met het bezoek van dassen in de nachtelijke uren. Ze bleven doorgaans buiten de afrastering en reclameborden. Maar de afgelopen week sloegen de dieren weer hard toe. Vooral het voetbalveld werd met het graafwerk over de kop gehaald. Vorige jaar augustus gebeurde dat, zij het in mindere mate, ook al. Gorter spande een stroomafrastering rondom het voetbal-en korfbalveld en de oefenhoek. Daar bleken de dassen voor terug te deinzen. Sporen waar de dassen op het sportveld komen zijn er wel, maar waar ze door de stroomdraden gaan, is nog niet getraceerd.

Knoflook

Gorter heeft inmiddels een aantal dagen geleden het besproeien gestaakt. Er wordt nu een experiment gedaan door het sportveld met een knoflookabstract te besproeien, om zo de dassen op gepaste afstand te houden. De gaten die er zijn, zouden met zand gevuld en weer ingezaaid moeten worden. ‘Maar daar is nu geen beginnen aan’, aldus Gorter. ‘Ik heb de gemeente al over het voorval ingelicht, maar die heeft nog niet gereageerd.’