Meer bloedafnames in Antonius Ziekenhuis

SNEEK - Nu de reguliere zorg weer wordt opgestart, worden er ook weer meer bloedafnames gedaan. Het Antonius Ziekenhuis heeft een aantal maatregelen getroffen om het bezoek van patiënten zo veilig mogelijk te maken.

Dit bericht is afkomstig van de site van Antonius Zorggroep.

,,Hoeft u niet nuchter te zijn voor bloedafname? Kom dan na 10.00 uur. Op het aanvraagformulier kunt u zien of u nuchter moet zijn voor bloedafname. Vraag dit zo nodig na bij uw arts.

Kom zo veel mogelijk zonder begeleider naar de bloedafname locatie.

Bij de ingang van onze afnamelocaties wordt u persoonlijk ontvangen. Om zeker te weten dat u geen klachten heeft die passen bij COVID-19 stellen wij u een aantal vragen. Twijfelt u of heeft u klachten die kunnen passen bij COVID-19? Ga dan naar de afnamelocatie in het Antonius Ziekenhuis Sneek of ga in Emmeloord naar de ziekenhuislocatie op Urkerweg 4. Hier zijn de noodzakelijke faciliteiten beschikbaar.

De verplaatste afnamelocatie in Sneek is toegankelijk via een ingang en tent (met extra wachtruimte) op parkeerplaats P3. Kijk voor alle bloedafname locaties en openingstijden op www.mijnantonius.nl onder bloedprikken.”