Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Een laatste woord

Laatste woorden duiden meestal op een afscheid. Zo ook de woorden van deze laatste column van mijn hand.

Nog even en het is 17 mei 2020. Het moment waarop er een feestelijk afscheid zou worden gehouden in de kerk van Oldeberkoop. Maar, u begrijpt het al, dat gaat niet door vanwege de coronamaatregelen, waardoor er heel veel in de kerk stil ligt. Het was mijn bedoeling om na die datum als ambulant predikant verder te gaan, maar ook dat ligt voorlopig stil.
Tja, dat afscheid had ik mij anders voorgesteld: veel bezoekjes in de laatste weken, iedereen nog even treffen, samen Pasen vieren en tenslotte een bijzondere viering als afscheid. Het wordt nu meer “een weggaan zonder groeten”. Nee, voorlopig zullen er geen laatste woorden worden gesproken.
We hebben elkaar al weken niet echt ”gezien”. Bij elkaar thuis komen kon niet. En midden in deze rare tijd van intelligente lock down, is het ineens voorbij. Dat voelt wel raar. Zonder elkaar nog te zien, ga je weg. Natuurlijk gaan we zoeken naar een datum verderop in het jaar, maar dat is toch anders. Je gáát dan niet meer; je bént al weg. Het momentum is voorbij.
Toch zal ik de laatste zijn die op die latere datum niet meer in is voor een feestje. Want dat mag het straks worden, omdat er zoveel mooie herinneringen zijn. Omdat we als dominee en gemeente zoveel beleefd hebben. Zoveel ontmoetingen, bijzondere kerkdiensten, alles wat we met elkaar tot stand hebben gebracht in die 12 jaar, de hechte band die er was met veel gemeenteleden; ze geven reden tot dankbaarheid en vreugde. Ze maken het “zomaar” weggaan nu ook zo moeilijk. Want je gaat toch nooit weg zonder groeten….?!
Er zijn laatste woorden die gesproken moeten worden: herinneringen, goede raad, beste wensen, afscheidswoorden. In mijn situatie en altijd bij een afscheid. Maar, de allerlaatste woorden vallen niet aan u of aan mij toe. Die zijn in elke situatie aan God. Als wegen scheiden, zegt Hij tot ons: “Ik zal er zijn”. Nee, ook ik ga niet weg zonder groeten: “God zegene U”.

Grietje Martens, Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop