Uitbreiding triage bij hoofdingang MCL

De triage bij de hoofdingang van het MCL is uitgebreid. Patiënten worden bij de hoofdingang getrieerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Buiten bij de hoofdingang staan buitenportiers klaar om patiënten te informeren over de werkwijze.

Dit bericht is afkomstig van de site van MCL.

MCL vraagt patiënten nadrukkelijk om alléén het ziekenhuis te betreden. Eventuele begeleiders van patiënten kunnen in de auto wachten. De begeleider kan (door de patiënt) gebeld worden tijdens de afspraak om zo toch mee te kunnen praten en luisteren. Mocht het noodzakelijk zijn, is één begeleider per patiënt toegestaan.

Patiënten met symptomen

Patiënten die het MCL vanwege medische urgentie moeten betreden, maar symptomen van COVID-19 vertonen (hoesten, kortademigheid, koorts of verkouden), mogen alleen na toestemming van de ontvangende poli of behandelaar het ziekenhuis betreden, en krijgen bij de triage een mondkapje. De triagist belt met de desbetreffende afdeling/polikliniek.

Bezoekers

Bezoekers uit gebieden die volgens het RIVM corona-besmettingshaarden zijn, mogen geen patiënten in het MCL bezoeken. Dit geldt zowel voor patiënten die positief getest zijn op het coronavirus als andere patiënten. Deze maatregel is genomen door het ROAZ en geldt voor alle noordelijke ziekenhuizen. Zo verkleinen we samen de verdere verspreiding van het coronavirus.Voor overig bezoek geldt nog steeds de maatregel zoals eerder gecommuniceerd.

Door bovenstaande maatregelen beschermen wij onze medewerkers, bezoekers en patiënten en verkleinen we samen de kans op eventuele verspreiding van het virus. We hopen op uw begrip en medewerking..