Bedrijf Machandel in Haulerwijk wil uitbreiden

Haulerwijk - De gemeenten in zuidoost Fryslân hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de regio. In dat bedrijventerreinenplan is ook de uitbreiding aan de Turfsteker in Haulerwijk opgenomen.

De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt in ieder geval gebruikt om extra opslag mogelijk te maken voor het bedrijf Machandel. Om deze uitbreiding te realiseren moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

Het bedrijventerrein van Haulerwijk is grotendeels afgerond. Aan de noordelijke rand ligt nog een kavel van 1,7 hectare agrarische grond die in eigendom is van de gemeente Ooststellingwerf. Ten zuiden van deze kavel is het groeiende voedselconserveringsbedrijf Machandel gevestigd. Dit bedrijf heeft de kavel nodig om de groei van het bedrijf te kunnen faciliteren. Met een nieuw bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat Machandel de kavel kan kopen en gebruiken voor de uitbreiding.

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.