Reguliere zorg in Medisch Centrum Leeuwarden opgestart

Er is al enige tijd sprake van afvlakking van het aantal patiënten met COVID-19 dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Daarom heeft het MCL besloten de reguliere zorg weer zoveel mogelijk op te starten om de lange wachtlijsten weg te werken.

Dit bericht is afkomstig van de site van het MCL.

Uiteraard is de zorg omgeven met alle strenge voorzorgsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te verkleinen. De zorg wordt geleidelijk opgestart. Er zal voldoende capaciteit moeten blijven voor opvang en behandeling van COVID-patiënten, zowel op de IC als op de verpleegafdelingen.

De zorg wordt geleidelijk opgestart. Er zal voldoende capaciteit moeten blijven voor opvang en behandeling van COVID-patiënten, zowel op de IC als op de verpleegafdelingen.

Dagbehandeling

Vorige week donderdag en vrijdag is al begonnen met operaties in dagbehandeling. Vanaf maandag 20 april is er een extra operatiekamer geopend voor reguliere zorg en zijn verschillende poliklinieken weer voorzichtig begonnen met het oproepen van patiënten. Dit gebeurt veilig. Bij het oproepen van patiënten hanteert het MCL de richtlijnen van het RIVM.

Wat houden de richtlijnen in?

Dit betekent:

- Er is triage bij de poort; patiënten die hoesten of andere mogelijke symptomen van COVID vertonen, krijgen een mondkapje voor ze het ziekenhuis in mogen;

- dat patiënten 1,5 meter afstand moeten houden (social distancing);

- dat er maximaal één begeleider mee mag per patiënt (liefst geen begeleider);

- een goede mix van fysieke spreekuren waarbij de arts de patiënt graag wil zien, belafspraken en videoconsulten. Dit goed afwisselen voorkomt dat het te druk wordt in de wachtkamers;

- dat voor vervolgonderzoek (röntgen, CT-scan etc.) een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

Plastic schermen

De afgelopen dagen is hard gewerkt om het ziekenhuis weer in gereedheid te brengen voor reguliere zorg. Zo zijn er in de wachtkamers plastic schermen geplaatst bij de balies en strepen aangebracht op de vloer. Strepen waarachter patiënten moeten wachten. Daarnaast zijn er stoeltjes afgeplakt om te voorkomen dat patiënten te dicht bij elkaar zitten. Op de schermen in de wachtkamers wordt ook informatie verstrekt over de genomen beschermingsmaatregelen.

Niet wachten

Het ziekenhuis hoopt de komende tijd weer veel patiënten met ‘gewone zorgvragen’ te kunnen helpen, zodat snel een deel van de snel opgelopen wachtlijsten weggewerkt kan worden. Maar ook om te voorkomen dat patiënten die een serieuze zorgvraag hebben te lang wachten voor ze naar het ziekenhuis gaan met alle gezondheidsrisico’s van dien. Er is geen reden meer om te wachten: het ziekenhuis is veilig en er is voldoende capaciteit om de reguliere zorg weer goed op te pakken.

Oproepen patiënten

Patiënten kunnen net zoals anders worden doorverwezen door de huisarts. Patiënten die al op de wachtlijst staan, kunnen worden opgeroepen op basis van medische urgentie. Mensen hoeven hiervoor niet zelf het MCL te bellen.