Ooststellingwerf stelt rookverbod in

Oosterwolde - Op advies van de brandweer heeft de gemeente Ooststellingwerf besloten om per direct een rookverbod in te stellen.

Dit betekent dat in Ooststellingwerf per direct geen vuur gestookt mag worden, ook niet als daarvoor eerder een ontheffing is verleend. In de eigen tuin mag vuur stoken mag wel.

Het is verboden te roken in bossen, op heide, veengronden en in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan. Dit rookverbod wordt ingesteld zolang fase 2 van kracht is. In fase 2 is het risico op een natuurbrand groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf (APV) is het verboden in de open lucht vuur te stoken. Dit verbod geldt vanwege de actuele weersomstandigheden nu ook voor het gebruik van kaarsen, fakkels, sfeervuren (zoals terrashaarden en vuurkorven) en voor koken, bakken en braden in alle buitengebieden, recreatiegebieden, agrarische terreinen, parken, bermen en oevers met gras, planten en gewassen.

Het is de afgelopen tijd erg droog geworden in de natuur. Vanwege de aanhoudende hitte en droogte vormen open vuur en roken een groot risico op brand en is de kans aanwezig dat er een snel uitbreidende natuurbrand ontstaat.