Geen supermarkt op Jonge Poerink-terrein

Oosterwolde - Er komt geen Aldi supermarkt op het voormalige Jonge Poerink-terrein in Oosterwolde. B & W stelt de gemeenteraad voor de omgevimgsvergunning te weigeren.

Eind vorig jaar ontving de gemeente een aanvraag voor de bouw van een supermarkt aan de Dertien Aprilstraat. Een supermarkt op die locatie is in strijd met het bestemmingsplan. Het perceel ligt buiten het ‘kernwinkelgebied’ zoals staat in het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Alleen in het winkelcentrum (het gebied om de Stationsstraat) wordt (toekomstige) detailhandel toegestaan.

Overaanbod

Uit onderzoek blijkt dat na de uitbreiding van de Lidl met circa 700 m2 er in Oosterwolde een ‘overaanbod’ is qua winkelvloeroppervlakte van supermarkten. Supermarkten worden gemiddeld steeds groter. Met name het aantal supermarkten van 1200 tot 2000 m2 groeit, maar vraagt ook om een groter verzorgingsgebied. Gebeurt dit niet, betekent dit dat marges onder druk komen te staan en supermarkten elkaar verdringen.

Bedreiging

Onderzoekers stellen dat een uitbreiding van het winkelaanbod van supermarkten zonder sanering elders onverantwoord is. Een dergelijke uitbreiding kan op termijn leiden tot sluiting van één of meer supermarkten en andere ondernemingen in de dagelijkse sector, zowel buiten als binnen het winkelcentrum. Het wegvallen van supermarkten uit het centrum van Oosterwolde vormt een grote bedreiging voor de positie en relevantie van het centrum als geheel.

Leegstand

Als centrum met een ‘beperkt regionaalverzorgende’ functie ondervindt het winkelgebied van Oosterwolde gevolgen van het veranderende consumentengedrag. Zo heeft de afname van het fysieke winkelbezoek geleid tot een toename van het aantal leegstaande winkelpanden. Op dit moment staat circa één op de zes panden in het centrum leeg. Oosterwolde heeft wel een sterke positie als lokaalverzorgend centrum met veel dagelijks (boodschappen)aanbod. Van de dagelijkse aankopen van de inwoners van Oosterwolde vindt 91% plaats in het ‘eigen’ dorpscentrum.