Faillissement Hulpmiddelencentrum treft gebruikers niet

Oosterwolde - Het faillissement van het Hulpmiddelencentrum (HMC) is in de rechtbank van Rotterdam is uitgesproken. HMC geeft aan dat ze een financiële buffer heeft om voor de komende elf weken haar taak uit te blijven voeren. Ooststellingwerf heeft het contract met HMC gezamenlijk afgesloten met Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf.

Ooststellingwerf heeft, naast een contract met HMC, een contract met een tweede leverancier: Welzorg. Welzorg kan het HMC tot 1 oktober 2020 ondersteunen met leveringen, zodat de gemeente in staat is om inwoners op een passende manier van een hulpmiddel te voorzien. Hulpmiddelen die dus niet meer door HMC geleverd kunnen worden, worden dan geleverd door Welzorg.

Momenteel loopt er een Europese aanbestedingsprocedure waarbij een nieuwe overeenkomst met een leverancier wordt afgesloten per 1 oktober. Ook deze aanbestedingsprocedure wordt gezamenlijk met Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen uitgevoerd.

De hulpmiddelen van inwoners zijn eigendom van de gemeente en blijven in bruikleen bij inwoners staan. Inwoners hoeven dus niet bang te zijn dat het hulpmiddel na het faillissement van HMC moet worden ingeleverd. Reparaties aan de hulpmiddelen worden blijvend uitgevoerd. Een inwoner met pech kan op reguliere wijze contact opnemen met het HMC.