Toch weer beroepszaak over bebouwing Blughut-terrein

Oldeberkoop – De Stichting de Grijpvogel heeft een succesje behaald bij de Raad van State.

De plannen die de stichting had voor het bebouwen van het voormalige Blughut-terrein in Oldeberkoop zijn bij het college en de raad gesneuveld. De gemeenteraad had op 26 februari 2019 unaniem geen enkele behoefte om na tien jaar discussie een ‘weloverwogen beslissing’ uit 2016 terug te draaien en maakte er verder weinig woorden meer aan vuil bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10’. OoststellingwerfsBelang noemde het plan Zethoven ‘een mooie invulling van het terrein’. En alle fracties waren het daar mee eens. Statige villa’s passen volgens de PvdA op die entree van het dorp het beste. Vooral het draagvlak in het dorp woog voor de gemeenteraad zwaar. De stichting legde zich er echter niet bij neer en stapte naar de rechter.

Niet ontvankelijk

De bezwaren van de stichting tegen het bestemmingsplan in Oldeberkoop werden op 3 december 2019 door de Raad van State niet ontvankelijk verklaard. De stichting zou geen belanghebbende zijn, want de stichting is geen gebruiker en geen rechthebbende op het perceel. Dat oordeel werd geveld in een zogenaamde vereenvoudigde behandeling, zonder dat de stichting werd gehoord.

Direct belang

De stichting vocht die aanpak op 10 maart met succes aan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting voerde via voorzitter Frans Wuijts daar aan dat zij wel degelijk direct belang heeft bij de vraag op welke wijze er op deze plek gebouwd mag worden. Het college van B&W van Ooststellingwerf had immers eind 2015 de stichting als (markt-)partij formeel de gelegenheid gegeven een bouwplan in te dienen.

Nieuwe zitting

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren gegrond verklaard en de uitspraak van 3 december is daarmee vervallen. En dus krijgt de beroepsprocedure tegen het besluit van de gemeente alsnog een vervolg in de vorm van een nieuwe zitting bij de Raad van State. Door de coronacrisis is onduidelijk wanneer dat dan is, in ieder geval niet meer in april.

Huurwoningen

De stichting vindt dat ze een veel beter plan heeft (18 huurwoningen voor met name senioren) dan het plan voor twee villa’s en een appartementencomplex van de Zethoven Bouwplan Groep. In het nieuwe woningbouwplan van de gemeente zijn de 18 woningen niet opgenomen. De raad heeft dat plan op 17 december bekrachtigd.