Oproep: kom naar het ziekenhuis als zorg nodig is!

,,Het lijkt er op dat veel mensen momenteel huiverig zijn om naar de dokter te gaan. Dat merken we in de ziekenhuizen", zo schrijft MCL op haar website. ,,Ook de huisartsen merken dat er minder patiënten bellen.Dat is niet nodig. Integendeel."

De ziekenhuizen hebben al het mogelijke gedaan om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. Voor zorg die niet uitgesteld kan worden zijn we gewoon beschikbaar. Daarnaast hebben ziekenhuizen nu de zorg voor coronapatiënten. Daarom wordt een deel van de zorg uitgesteld als dat medisch verantwoord is. De ziekenhuizen hebben genoeg capaciteit om ook de nodige ‘niet-corona’-zorg te verlenen.
Dus bel uw huisarts als u een medisch probleem heeft, of het ziekenhuis als u al onder behandeling bent van een specialist.

De kans op coronabesmetting is in het ziekenhuis niet groter dan elders in de samenleving. De zorg voor coronapatiënten vindt plaats op geïsoleerde kamers en onze medewerkers nemen alle voorzorgsmaatregelen om besmetting of verspreiding te voorkomen. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

Zwangeren

Bevallen in het ziekenhuis kan gewoon. Er is voldoende plaats in het geboortecentrum; er is voldoende personeel en het ziekenhuis is 24 uur per dag geopend. Er is dan ook gewoon plaats voor een bevalling of een inleiding, of een keizersnede. Juist nu gelden er extra hygiënemaatregelen waarmee we de kans op coronabesmetting tot een minimum reduceren.

Veel zorg kan telefonisch. Controles van moeder en baby moeten echt op de verloskundigenpraktijk of in de polikliniek. Kom dus gewoon naar afspraken voor je noodzakelijke controle bij de verloskundige of in het ziekenhuis.

Als je klachten hebt bij je zwangerschap: bellen! Ook als je hoest, koorts hebt of verkouden bent, willen wij graag dat je belt. Wij luisteren dan goed of je moet komen. Als je moet komen, zorgen we ervoor dat dat op een veilige manier kan.

In het kort de regels tijdens corona:
•    Bel WEL bij klachten bij je zwangerschap naar je verloskundige of naar het ziekenhuis. Wij zorgen dat je veilig kunt komen als dat nodig is.
•    Kom zo mogelijk alleen naar het spreekuur.
•    Er mag maar één persoon bij de bevalling zijn. Er mag geen bezoek komen buiten de partner.
•    overleg bij hoesten of koorts

Overige medische problemen

Bij medische problemen: bel met uw huisarts of met uw specialist als u al onder behandeling bent in het ziekenhuis. Bel 112 bij spoed. Uw arts kan u verder adviseren wat te doen.

Dit bericht is afkomstig van www.mcl.nl.