Gemeenten komen ondernemers tegemoet bij innen belasting

Oosterwolde/Wolvega/Drachten - De OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) helpen ondernemers/ZZP-ers met een liquiditeitsprobleem, waarbij de belangrijkste boodschap is ‘uitstel en verder spreiden van betaling, maar niet afstel.’

Door het gebruik van latere of gespreide betaling kan er druk ontstaan op de liquiditeit van de gemeenten. De impact van de maatregelen is pas achteraf te meten. Het niet opleggen van de toeristenbelasting slaat een gat in de begroting voor elke van de drie gemeenten.

Betalingsregeling

Eind maart vind de eerste inning van de gemeentelijke belastingen plaats. De gemeenten gaan soepel om met de betaling hiervan. Een betalingsregeling is mogelijk op eigen verzoek en er wordt maatwerk afgesproken. Automatische incasso’s lopen gewoon door. Er worden voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen opgelegd voor de reclamebelasting en de (water-) toeristenbelasting voor ondernemers. De overige belastingsoorten zoals OZB, afval en riool worden wel opgelegd en komen ook in aanmerking voor een betalingsregeling of automatische incasso over tien maanden.

Kwijtschelding

Als een ZZP-er een BBZ uitkering krijgt , bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Met een deurwaarderskantoor is de afspraak dat de ondernemers geen bezoek ontvangen van deurwaarders ter inning van openstaande vorderingen.