‘Verblijfsrecreatie gaat pijn nog voelen’

Appelscha - Door het coronavirus zijn einddoelen die de Coöperatie Regio Appelscha 3.0 zich heeft gesteld wellicht niet meer realistisch.

Veel ondernemers in de horeca-, dag-, verblijfsrecreatie en de cultuur-toeristische sector worden keihard getroffen vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Bungalowparken, campings, hotels, B&B ’s (de verblijfsrecreatie) mogen tot dusver open mogen blijven, maar hun horeca en sport- en spelvoorzieningen dienen gesloten te blijven.

Paniek

‘Waar we tot op heden vooral geluiden over ‘paniek’ horen vanuit de horeca, verwachten wij dat in de maand april ook de andere verblijfsrecreatie ondernemingen de pijn gaan voelen. Immers, veel campings gaan pas begin april of in de loop van die maand open’, zo laat de gemeente weten. Met de coöperatie gaat de gemeente in gesprek over de gestelde doelen en in hoeverre deze nog realistisch zijn voor 2020.

Risico’s

Ook de verhoging van de toeristenbelasting in 2021 en de problematiek met het toegangssysteem van de Bosbergtoren zijn onderwerpen die de coöperatie benoemd als risico voor het behalen van de gestelde einddoelen. De coöperatie uit haar zorgen hierover in een ingekomen brief en in het tussentijdse verslag aan de gemeente.

Doelen

De Coöperatie Regio Appelscha 3.0 is eind 2018 opgericht. Eind februari 2019 besloot de gemeente 300.000 euro toe te kennen voor een periode van twee jaar. De coöperatie richt zich op een betere samenwerking tussen haar leden, waardoor er gezamenlijk meer producten kunnen worden ontwikkeld, er voor gasten meer samenhang ontstaat in het aanbod, ondernemers elkaar verder kunnen helpen, synergie ontstaat door samenwerking met diverse partijen in de regio. Ook wil Appelscha 3.0 recreatie en toerisme in de regio Appelscha stimuleren, waardoor het aantal bezoekers, de bestedingen per bezoeker en de werkgelegenheid toenemen.

Budget

Hoewel de werkzaamheden later zijn gestart dan oorspronkelijk beoogd, lag de coöperatie op koers wat betreft het behalen van de einddoelen. Uit het financiële overzicht bij het verslag blijkt dat aanzienlijk minder is uitgegeven aan personele kosten dan begroot. Van de begrote uitgaven van 173.000 euro is in 2019 slechts 71.000 euro uitgegeven. De coöperatie en de gemeente overleggen óf en, zo ja, hoe het resterende budget zo doelmatig mogelijk kan worden besteed.