Nieuw bos op de plaats van gekapte zieke essen

De essentaksterfte, een schimmelziekte onder essen, heeft in het zuidoosten van Friesland veel essen getroffen. Ze zijn gekapt, maar nu wordt er 11 hectare bos ingeplant op verschillende locaties in de omgeving van Oranjewoud, Haule, Zandhuizen en Tijnje.

Staatsbosbeheer kapt de zieke essen omdat deze zieke bomen plotseling kunnen omvallen en dus gevaarlijk zijn. Vorig jaar is er al gestart met het opnieuw inplanten van bomen op de plekken waar zieke essen stonden, zoals in de omgeving van Nijeholtpade. Nu is het de beurt aan de omgeving van Oranjewoud, Haule, Zandhuizen en Tijnje.

Het was de bedoeling om de bomen al eerder te planten, maar door de vele regenval zag Staatsbosbeheer zich genoodzaakt het planten uit te stellen tot deze week.

In totaal zullen er op de vier locaties bijna 40.000 bomen en struiken met de hand worden ingeplant. Om de grond kaal en gereed te maken voor het inplanten wordt er een bosklepelmachine ingezet. Deze machine maalt de bovenste laag van de grond fijn.

Er wordt een mix van boomsoorten gebruikt zoals de els, zomer- en wintereik, berk, beuk en linde en struiksoorten zoals lijsterbes, egelantier en vogelkers geplant.