Opening Lelystad Airport verder uitgesteld, 'laagvliegroutes zijn niet meer nodig'

De opening van Lelystad Airport wordt vanwege de coronacrisis en stikstofproblemen verder uitgesteld: tot november 2021.

Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de coronacrisis is het niet nodig dat de luchthaven, die vakantieverkeer van Schiphol moet gaan overnemen, nog dit jaar opengaat. Ook problemen en fouten met de berekening van de stikstofuitstoot van het vliegveld spelen mee.

Lees ook: Actiegroep Lelystad Airport wijst op nieuw vogelonderzoek: ‘Dat is vragen om problemen’

De opening is al meerdere malen uitgesteld. Vanwege de coronacrisis is van overloop geen sprake meer. De luchtvaartsector ligt momenteel grotendeels plat door wereldwijde reisbeperkingen, staat als toelichting in de brief van Van Nieuwenhuizen.

‘Bij luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat in de eerste plaats alle aandacht uit naar de vraag hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op herstel van de operatie wanneer de situatie dat weer toelaat’, valt er verder te lezen. Pas daarna komen Lelystad Airport en de overloopfunctie van dit vliegveld weer in beeld.

Zuid-Friesland ligt onder de routes

In Friesland ligt vooral het zuiden van de provincie - met name de Stellingwerven - onder de geplande vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. Deze routes zijn relatief laag ingetekend: op een hoogte van zo’n 1800 meter. De meeste burgertoestellen die nu over Friesland vliegen, doen dat op minimaal 6 kilometer.

Een deel van de Friese Lelystad-routes is, na succesvolle protesten van inwoners, al verschoven. In haar Kamerbrief geeft minister Van Nieuwenhuizen bovendien aan dat door de opnieuw uitgestelde opening ‘de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn’. Met name de inwoners van Overijssel en Gelderland zouden hier hinder van ondervinden, maar ook inwoners van Friesland en Drenthe.

Veel weerstand tegen vliegroutes

Vliegveld Lelystad had al een paar jaar open moeten zijn. Drie jaar geleden ontstond echter veel weerstand tegen de lage vliegroutes, met name die over de Veluwe, en veel onderzoeken en rapporten naar uitstoot en geluidsoverlast bleken niet te kloppen. Actiegroepen toonden dit aan.

Over Friesland zullen in eerste instantie weinig Lelystad-toestellen gaan vliegen. De meeste vliegtuigen vertrekken namelijk naar zuidelijke vakantiebestemmingen, is de bedoeling.

Fouten bij stikstofberekening

Er speelt meer dan alleen de coronacrisis. Zo zijn er rond ‘Lelystad’ fouten gemaakt bij berekeningen over de stikstofuitstoot. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) en het RIVM maakten dinsdag bekend dat de neerslag van stikstof is onderschat.

Deze uitstoot ligt hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. De leiding van Lelystad Airport heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. Dit traject kost vele maanden (extra) tijd.

Laagvliegroutes Friesland NEE

Samenwerkende actiegroepen, waaronder de Stellingwerver groep Laagvliegroutes Friesland NEE, stelden eerder dat alleen al waardedaling van koophuizen in Gelderland, Overijssel en Flevoland een te claimen schade van 126 miljoen euro gaat opleveren. Als de geluidsoverlast meetbaar groter is dan het ministerie aannam, loopt de schade op naar ruim 1,1 miljard euro, aldus de actiegroepen.

De actiegroepen laten dinsdag weten dat zij het nieuwe uitstel wel zagen aankomen. ,,Door de stikstofproblemen was het al vrijwel onmogelijk dat het vakantievliegveld dit jaar nog zou kunnen openen’’, aldus een woordvoerder. De groepen zijn ,,ontzettend blij’’.

‘Nu doorschuiven naar 2023’

Na het uitstel ,,is het al bijna 2023’’, gaat hij verder. ,,In dat jaar wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld, waardoor vliegtuigen niet zo laag van en naar Lelystad hoeven te vliegen. Het lijkt ons verstandig om een eventuele opening nu maar door te schuiven naar 2023.’’ De actiegroepen willen uitleg van de minister over het nieuwe ‘gesjoemel’ in het voordeel van het vliegveld en in het nadeel van de burgers.

Het uitstellen van de opening is een onvermijdelijk en terecht besluit, vindt het merendeel van de Tweede Kamer. Ook VVD en CDA vinden dit ‘logisch’. GroenLinks en SP willen dat de groei van de luchtvaart stopt en vinden dat Lelystad Airport niet open mag.