Staatsbosbeheer weert wandelaars uit broedgebied Kale Duinen

Appelscha - Op de Kale Duinen in Appelscha heeft Staatsbosbeheer tientallen bordjes geplaatst rond een heidegebied waar drie vogelsoorten broeden.

Het betreft de tapuit, de boomleeuwerik en de veldleeuwerik. Op de opvallende bordjes krijgt de bezoeker tekst en uitleg. Staatsbosbeheer beschrijft het als kwetsbaar gebied. Met pijlen wordt aangegeven waar de wandelaar naartoe moet om aan de andere kant van het gebied te komen.