Gemeente helpt bij terugbrengen van energierekening

Oosterwolde - De gemeente start verschillende projecten om huiseigenaren te stimuleren hun energieverbruik te verlagen door het verduurzamen van hun huis.

Met het inzetten van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) kunnen huiseigenaren kleine energiebesparende maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van Ledlampen, radiatorfolie, leidingisolatie, stand-by-killers en tochtstrippen.

Energieneutraal in 2030

Het is de bedoeling dit jaar bij 3012 huishoudens zulke energiebesparende maatregelen te treffen. Het is een belangrijk stap op weg naar een energieneutraal Ooststellingwerf in 2030. Met deze projecten wil de gemeente huiseigenaren een handje helpen hun energierekening te verlagen en tegelijkertijd de CO2 uitstoot in Ooststellingwerf verminderen. “Een win-win situatie”, aldus wethouder Fimke Hijlkema. “Minder energie verbruiken is beter voor de natuur, goedkoper voor onze inwoners en zorgt ervoor dat een energieneutraal Ooststellingwerf in 2030 een stapje dichterbij komt.”

RRE

Deze energiebesparende maatregelen worden gefinancierd met behulp van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een subsidie die beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Ooststellingwerf heeft € 246.043,- RRE subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt aangevuld met €25.000,- uit het Milieubeleid.

Corona

De startbijeenkomsten kunnen op dit moment geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Ook huisbezoeken om te kijken wat voor energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden, zijn niet mogelijk.