Wethouder corrigeert zichzelf over Biosintrum

Oosterwolde – Het verkrijgen van een BREEAM-certificaat voor het Biosintrum in Oosterwolde is geen voorwaarde die door provincie wordt gekoppeld aan de 1 miljoen subsidie die eerder voor de bouw is verstrekt.

In een mededeling aan de gemeenteraad zet wethouder Fimke Hijlkema dat alsnog recht.

Tot verbijstering van de raadsleden meldde Hijlkema op 10 maart in een commissievergadering dat er een provinciale subsidievoorwaarde bestaat dat het Biosintrum een bepaalde certificering moet hebben. Niemand van de aanwezige raadsleden had ooit eerder vernomen dat er een koppeling bestond tussen de certificering en de 1 miljoen euro van de provincie. Dat zou uiterlijk een jaar na de opening geregeld moeten zijn.

Dat betekende dat de wethouder nog maar tot 7 juni de tijd had om alsnog aan de voorwaarden te voldoen, om te voorkomen dat de provincie geld terug zou kunnen vorderen. Dat zou mogelijk het einde betekenen van het toch al in zwaar weer verkerende biosbased-project. Maar daar komt de wethouder nu dus op terug. Die koppeling was door haar ‘per abuis’ zo opgevat uit de subsidieaanvraag die naar de provincie was gestuurd.