Elsloo wil dat snelheid omlaag gaat

Elsloo - Om de verkeersveiligheid in en rond Elsloo te verbeteren, moet de maximumsnelheid omlaag. Dat vindt een meerderheid van de leden van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde.

De verkeersveiligheid is in Elsloo al jaren onderwerp van gesprek. Onlangs verscheen het rapport “Het kan verkeren…ook in Elsloo” en er werd een digitale enquete gehouden. Doel van de enquête was de bereidheid te peilen voor het invoeren van beperkende verkeersmaatregelen.

Verdeeldheid over verkeersremmende maatregelen

Uit de enquête bleek dat er veel draagvlak is voor een aanpassing van de maximumsnelheid (71,4%) van 30 km/u binnen de bebouwde kom. 64,5% vindt het een goed idee om 60 km/u buiten de bebouwde kom richting Zuid en Tronde in te voeren. Over verkeersremmende maatregelen zijn de meningen duidelijk verdeeld. Nog niet de helft (44,4 %) is voor, 38,1% is tegen. Wel blijkt er draagvlak (76,2%) te zijn voor het weren van vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Hoofdweg en Noord in de bebouwde kom. Slechts 7,9% van de PB-leden is tegen.

Schoolzone

De geleiding van fietsers en voetgangers voor school langs naar het fietspad richting Zuid is ook een must en verdient in de zogenoemde schoolzone meer aandacht. Het is een gevaarlijk punt voor fietsers om in te voegen en om over te steken. De schoolzone moet langer worden dan de nu aangegeven veertig meter en beter zichtbaar worden, desnoods door een verhoogd plateau van de kruising bij fietsenhandel Hulzinga tot aan het insteekweggetje “De Iekenlaene”. De uitkomst van deze digitale enquête wijkt niet veel af van de top 15 van knelpunten uit het rapport.

Van de 201 leden vulden 110 leden van Plaatselijk Belang deze enquête ontvangen.