Weststellingwerf wil gaswinningen stoppen via Europese rechter

Wolvega – De gemeenteraad van Weststellingwerf wil deskundigen laten onderzoeken of gaswinningen kunnen worden tegengehouden via het Europees Hof van Justitie.

Tijdens een informeel overleg hebben de raadsfracties unaniem samen besloten tijdens de eerstvolgende raadsvergadering daarover een motie aan te nemen. Dat zou maandag zijn, maar die vergadering gaat vanwege de corona-crisis niet door.

De gemeente Weststellingwerf heeft zich uitgesproken tegen gaswinningen. In de praktijk betekent dat dat er tegen de diverse plannen van Vermilion Energy tot aan de hoogste rechter bezwaar wordt aangetekend. En steeds liggen dan dezelfde argumenten weer op tafel, die in de praktijk geen enkel effect hebben op het oordeel van de minister en de rechter. Het enige wat bereikt is, is dat er versnellingsmeters geplaatst worden.

Gasveld Blesdijke als voorbeeld

Daarom wil de raad nu bekijken of met één zo’n winning als voorbeeld wel succes te behalen valt met het Europese Hof. Die winning is het nieuw aan te boren gasveld bij Blesdijke vanuit een bestaande boorput. Het winningsplan is al gepasseerd en de minister stemde ook in met de afgifte van een omgevingsvergunning. Daartegen kan overigens nu nog via de rechter een procedure worden aangespannen.

Het college is dat echter niet weer van plan. Het betreft geen uniek veld, het gasveld De Blesse/Blesdijke is vergelijkbaar met andere kleine velden. Andere overheden zoals de provincies Drenthe, Overijssel en de gemeente Westerveld gaan ook niet meer in beroep. De kans van slagen is volgens het college gering en elke procedure vraagt veel capaciteit en kost geld.

Nederlandse wet biedt weinig opties meer

Het college wil er kortom geen gewoonte van maken dat tegen elk besluit automatisch bezwaar wordt aangetekend en wil dit per besluit bekijken. Samengevat ziet het college er geen heil meer in om weer met dezelfde argumenten naar de rechter te stappen, die al diverse malen van tafel zijn geveegd. De wet biedt volgens de raad slechts marginale gronden waarop bezwaren gehonoreerd kunnen worden.

Stapeleffect gevaren gasveldjes

De gemeenteraad wil desondanks dat alles ‘in het redelijke’ wordt gedaan om het afgesproken anti-gasbeleid uit te voeren dan wel te handhaven. Negen gasveldjes in Weststellingwerf zijn geconcentreerd op een relatief klein gebied dicht bij elkaar, wat volgens de raadsfracties juist hier een unieke situatie oplevert.

‘Er is geen wetenschappelijke informatie bekend over hoe gasvelden die dicht bij elkaar liggen op elkaar reageren bij trillingen en de schade die dit voor mens en milieu kan opleveren.’ Die risico’s kunnen volgens de raad dus niet goed onderbouwd en ingeschat worden en daarom zou uit voorzorg geen nieuwe gaswinning moeten worden toegelaten. De gemeenteraad wil weten of dit mogelijk een basis biedt voor een succesvolle procedure bij het Europese Hof in Luxemburg.