Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Leef – en maak er wat van

Een week geleden ontmoette ik naburige collega’s, maar gaven we elkaar geen hand. Dat voelde ongebruikelijk. Zeven dagen later ligt dat gevoel al weer ver achter mij. Nu vraag je je af, of de dramatische ontwikkelingen in Italië ons voorland zijn. Het gevoel iets vreemds te beleven heeft plaats gemaakt voor onzekerheid.

Wij zijn als samenleving dan ook niet meer zo vertrouwd met iets waar we geen invloed op hebben. Dat er voor veel onheil middelen en maatregelen bestaan, waarmee we invloed ten goede kunnen uitoefenen, maakt ons in de huidige crisis juist kwetsbaar. Maakbaarheid blijkt nu grenzen te hebben. Dat vraagt om een andere manier van in het leven staan.
Oudere mensen kunnen ons misschien iets leren. Tot de komst van antibiotica was tbc een ziekte die ‘uitwoeden’ moest. Of je dat ook overleven zou was een open vraag. Tot in de jaren vijftig kon je dan ook het hele jaar door  in tuinen van mensen tenten zien staan, waarin tbc-patiënten het moesten zien te redden. Nu lijkt onze wereld in zo’n tentje te zitten. In afwachting van een vaccin zullen we het vol moeten zien te houden. Een lange adem is daarvoor onontbeerlijk. “I want it all and I want it now” werkt niet. 
Wat zou je daarbij kunnen helpen? Het evangelie vertelt onder meer, dat Jezus zich nooit ver van melaatse mensen houdt. Dat was ook zo'n besmettelijk ziekte – lepra noemen we het vandaag. Het Oude Testament bevat dan ook voorschriften, hoe je daar van afstand dient te houden. Jezus breekt daarmee en doet iets ongehoords: hij raakt aan en heelt.  Markus' evangelie begint direct in het eerste hoofdstuk (vers 40) dáárover te vertellen.  Er is iets nieuws begonnen, vertelt het evangelie zo. Het isolement is vanaf nu voor Hem. Zo biedt hij bescherming. Over 'beheerst besmet' gesproken...
De zanggroep 'Sela' schreef daarover deze maand een lied: 'Ik leef'. Misschien spreekt het je aan. En wat dacht je van 'Maak er wat van!' van Bert en Ernie? Wat mij betreft: alle twee goed, in het licht hiervan!

Jan Kortleve, Protestantse Gemeente Oosterwolde