Prikkedam moet weer dwangsommen betalen

Makkinga - Motorsportclub Prikkedam moet twee dwangsommen van 2000 euro aan de gemeente betalen.

Vorig jaar legde de gemeente een last onder dwangsom op om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau tijdens trainingen op motorcrossterrein de Prikkedam in Makkinga wordt overschreden. Tijdens trainingen op 17 juli en op 21 augustus 2019 stelde de FUMO een overtreding vast. Prikkedam diende zienswijzen in tegen de opgelegde dwangsommen, maar deze gaven geen aanleiding om van invordering van de dwangsom af te zien. De motorsportvereniging kan nog een juridische procedure opstarten tegen de dwangsom.

Na overtredingen in 2018 moest de MSV ook al enkele dwangsommen betalen, toen met een totale waarde van het maximum van 10.000 euro. Op verzoek van een omwonende wordt handhavend opgetreden tegen MSV De Prikkedam.