Blijft 100 ook 100 op N381?

Appelscha - De maximumsnelheid op Friese N-wegen waar nu 100 kilometer per uur mag worden gereden, gaat niet naar beneden. Alleen op de N381 bij Appelscha zou het verlagen van de snelheid tot veel minder stikstofdepositie leiden.

De Antea Group onderzocht in opdracht van de provincie Friesland de stikstofdepositie-effecten van een eventuele snelheidsverlaging op de Friese N-wegen waar nu 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is. De onderzoekers keken naar de 100-wegen die dichtbij of door Natura2000-gebieden liggen, zoals de N359 door de Oudegaasterbrekken, de N361 bij Lauwersoog en de N381 langs het Drents-Friese Wold.

Stikstofdepositie

Alleen bij de N381 zou het verlagen van de snelheid tot minder stikstofdepositie leiden. Waar de reductie van stikstofdepositie van de snelheidsverlaging op Friese N-wegen wordt geschat tussen de 0,01 en 0,03 mol/ha/jaar, ligt het getal bij het Drents-Friese Wold veel hoger: tot 2,4 mol/ha/jaar. Het generieke effect van het verlagen van de maximumsnelheid op de Friese snelwegen ligt tussen de 0,5 en 1,3 mol/ha/jaar.

Inkrimpen veestapel

Volgens het onderzoek treedt de grootste afname van stikstofdepositie op direct langs de weg. Effecten zijn op een kilometer afstand van de weg gedaald tot onder de 0,1 mol/ha/jaar. De onderzoekers maken daarbij de aanvulling dat koeien van nabijgelegen agrarische bedrijven ook zorgen voor stikstofdepositie. Ook het inkrimpen van de veestapel zou leiden tot minder depositie, depositie die nu wijdverspreid plaatsvindt.

Of de snelheid op de N381 ook daadwerkelijk omlaag gaat, is nog maar de vraag. Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga worden de conclusies van de Antea Group meegenomen in de Friese Aanpak Stikstof, een plan waarin staat hoe de stikstofuitstoot in Friesland terug kan worden gedrongen.

Licht motorvoertuigen

Volgens Antea Group dragen alleen lichte motorvoertuigen bij aan een lagere stikstofdepositie als de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 80 kilometer per uur. De onderzoekers maken daarbij de aanvulling dat op de N-wegen zwaar vrachtverkeer al niet harder mag van 100 kilometer per uur. Bij die categorie is dan ook geen winst te behalen. ,,De afname van de stikstofdepositie die ontstaat door de snelheidsverlaging wordt in de loop der jaren steeds minder. Dit gaat zelfs zover dat er in het jaar 2030 een negatief effect ontstaat, een toename van de depositie’’, schrijft Antea. Zij doelen daarbij op de geldende emissiefactoren. Die liggen voor 80 kilometer per uur in 2030 hoger dan de emissiefactoren van 100 kilometer per uur.