Zorgen over verslechtering openbaar vervoer Ooststellingwerf

Oosterwolde - De gemeente Ooststellingwerf is voornemens om een stevige reactie te sturen op het Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer Fryslân 2022-2023 van de provinsje Fryslân. Volgens het college zorgen deze plannen namelijk voor een verslechtering van het openbaar vervoer in de gemeente.

Het college sleutelt nog aan de definitieve tekst van de zienswijze, die voor 17 maart moet zijn ingediend.

Tijd voor de gemeenteraad om over het programma van de provincie te discussiëren is er niet meer, maar Wolter Slager van Wij Lokaal had er alsnog wel iets over te zeggen. „Bedroevend”, noemde hij het programma. „De kernen worden opgesloten, dat betekent dat er 400 meter buiten een kern een halte is.”

Wethouder Marcel Bos maakt zich zorgen over het behoud van hoogwaardig openbaar vervoer van Oosterwolde naar Drachten en Heerenveen. De frequentie waarmee bussen tussen deze kernen rijden wordt in het voorstel van de provincie fors minder. Hij houdt geen goed gevoel over aan het plan, „maar we zitten er bovenop”.

Bos noemde mobiliteit en bereikbaarheid voor Ooststellingwerf van cruciaal belang. Hij riep dorpsverenigingen en anderen die zich aangesproken voelen op om ook een zienswijze in te dienen bij de provincie. Na 17 maart wordt het programma van eisen al dan niet aangepast en definitief vastgesteld. Vanaf 2022 gaat de nieuwe busconcessie in.