Nieuwe bom onder Biosintrum Oosterwolde

Oosterwolde – Er dreigt een nog groter financieel debacle voor het Biosintrum in Oosterwolde. Tijdens een raadscommissievergadering bleek dinsdagavond dat de kans bestaat dat niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie. Terugvorderen van de subsidie zou vermoedelijk het definitieve einde betekenen van het kloppend hart van de duurzame ambities van Ooststellingwerf.

Tot verbijstering van de raadsleden meldde wethouder Fimke Hijlkema dat er een provinciale subsidievoorwaarde bestaat dat het Biosintrum een bepaalde certificering moet hebben. Het gaat om de hoogst haalbare ranking in duurzaamheid qua constructie en gebruik van een gebouw volgens het keurmerk ‘BREAAM Outstanding’. En aan die BREAAM-voorwaarden voldoet het Biosintrum nog steeds niet. Volgens de wethouder is er een lijst gemaakt met de tekortkomingen om het certificaat definitief te bemachtigen.

Deadline is 7 juni

Het wegwerken van de niet nader genoemde tekortkomingen kost volgens Hijlkema 34.000 euro. Dat geld heeft de raad nog niet beschikbaar gesteld. Voor BREAAM is er een deadline: het moet uiterlijk een jaar na de opening geregeld zijn. Dat betekent dat de wethouder tot 7 juni de tijd heeft om alsnog aan de voorwaarden voor de certificering te voldoen.

Loopt het Biosintrum die certificering mis, dan wordt niet voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie en dan zou de provincie de al betaalde 1 miljoen euro subsidie voor het project terug kunnen vorderen. En dan is de nachtmerrie compleet voor het centrum, dat nu al wankelt door alle financiële tegenvallers bij de investering en de exploitatieproblemen. Niemand van de aanwezige raadsleden had ooit eerder vernomen dat er een koppeling bestond tussen de certificering en de 1 miljoen euro van de provincie.

Achterhouden informatie?

Nadat in de vorige raadsvergadering burgemeester Harry Oosterman een motie van wantrouwen overleefde vanwege het achterhouden van informatie over de tekorten bij het Biosintrum, moet het college nu opnieuw - op verzoek van onafhankelijk raadslid Simon ter Heide - uitleggen of, en zo ja, wanneer de raad deze koppeling gemeld is. Ter Heide: ‘Dat had namelijk wel gemoeten, een lastig punt.’ Voor zover bekend stond het nooit in een raadsvoorstel.

Raadsenquête 

Wethouder Hijlkema beloofde te achterhalen of de raad ooit correct geïnformeerd is, maar ze herinnerde dat zelf ook al niet. De VVD noemde het nieuws zeer verontrustend gelet op de voorgeschiedenis. Voor Marcel Moes van Stellingwerf PLUS was het reden om nu al steun te zoeken in de wandelgangen voor een raadsenquête over het hele dossier Biosintrum. De wethouder:’ We moeten echt proberen de certificering rond te krijgen’. En als dat niet lukt? ‘Dan moeten we gaan onderhandelen met de provincie.’