Oprichting energiecoöperatie in Boijl

Boijl - De werkgroep Duurzaam Boijl wordt omgezet in de energiecoöperatie ‘Boijl Energieneutraal’. Dat wordt aangekondigd in de laatste dorpskrant. De nieuwe coöperatie sluit zich aan bij de Friese koepelorganisatie Ús Koöperaasje, dat samen met zusterorganisaties in Drenthe en Groningen eigenaar is van het energiebedrijf Energie VanOns.

Energie VanOns is een leverancier van groene energie die lokaal wordt opgewekt door energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. De 26 aangesloten energiecoöperaties ontvangen jaarlijkse een zogenaamde wederverkopersvergoeding van ongeveer € 75,-- per jaar per lid dat gas en elektriciteit afneemt van Energie VanOns. De winst die door Energie VanOns wordt gemaakt, gaat terug naar de lokale coöperaties. De leden van die coöperaties bepalen zelf waar de wederverkopersvergoeding en het aandeel in de winst van Energie VanOns voor wordt gebruikt.

De werkgroep Duurzaam Boijl

In het kader van de energietransitie zijn in Noord-Nederland tal van initiatieven gestart om lokaal te voorzien in de energiebehoefte. In Boijl heeft Dorpsbelang in 2017 de werkgroep Duurzaam Boijl opgericht met de opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook in dit dorp energie duurzaam en zoveel mogelijk lokaal op te wekken.

Dat leidde tot de mogelijkheid voor collectieve inkoop van zonnepanelen, voorlichting over de aanschaf en het gebruik van led verlichting, het isoleren van gebouwen en de aanschaf van warmtepompen. Ook hield de werkgroep zich bezig met het aanbieden en uitvoeren van warmtescans voor woningeigenaren en huurders van woningen en werden er bijeenkomsten met Boijligers gehouden over de Energie Mix Methode.

Oprichting coöperatie

Op dit moment werkt de werkgroep met een groep enthousiaste Boijligers aan de oprichting van de coöperatie. Jan Schlepers verwacht dat de oprichtingsakte nog dit voorjaar kan passeren bij de notaris. Het doel van de nieuwe coöperatie ‘Boijl Energieneutraal’ is het voorzien in fossielvrije energie voor de inwoners van Boijl tegen marktconforme kosten. Dit wil de werkgroep bereiken door het collectief zoveel mogelijk lokaal duurzaam opwekken en leveren van elektriciteit, het geven van voorlichting over energiebesparing en het faciliteren bij verduurzaming van woningen.

Ledenwerfactie

De lokaal gedragen energiecoöperatie zal zich in eerste instantie richten op een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op de school ‘De Oosterbrink’ en het energieneutraal maken van dorpshuis ‘De Tille’. Daarnaast wil de coöperatie in contact komen met inwoners, om te onderzoeken wat de mogelijkheden in hun specifieke situatie zijn. Over de financiering van projecten zullen per project afspraken moeten worden gemaakt.

Inwoners die al zonnepanelen, of een warmtepomp hebben geplaatst, zijn ook van harte welkom om lid te worden van de nieuwe coöperatie. Deze maand is een overleg gepland met Energie VanOns over de samenwerking. Schlepers verwacht dat daarna gestart kan worden met een ledenwerfactie onder de inwoners van Boijl.